Ing.Mgr. Jan Žižka

Jan Žižka se pohyboval dlouhou řadu let v oblasti mezinárodních vztahů. Pracoval jako diplomat ve Švýcarsku a v Alžírsku. Zúčastnil se jako československý delegát několika zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku, řady zasedání Hospodářské a sociální rady OSN v Ženevě, několika zasedání Programu OSN pro rozvoj – UNDP v Ženevě, New Yorku a Santiagu de Chile, zasedání Programu OSN pro průmyslový rozvoj – UNIDO ve Vídni a v Bangkoku.

Byl místopředsedou Rady FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) v Římě, předsedou Sesionálního výboru Evropské hospodářské komise OSN v Ženevě, členem první československé mise u Mezinárodního měnového fondu a Skupiny Světové banky ve Washingtonu, apod.

Procestoval pracovně i soukromě celou Severní a částečně Západní Afriku od Egypta až po Senegal, Ruskou Federaci a prakticky všechny bývalé svazové republiky dnes již neexistujícího Sovětského svazu a kromě jedné všechny evropské země.

Posledních 16 let pracuje v České spořitelně, a.s. Zúčastnil se jako člen delegace několika Výročních zasedání Mezinárodního měnového fondu a Skupiny Světové banky v Hongkongu, Praze a Washingtonu, Světových kongresů spořitelen v Tokiu, Berlíně a Madridu a četných jednání Světového institutu spořitelen – WSBI a Evropského sdružení spořitelen – ESBG v řadě evropských zemí, včetně Ruské Federace.

Od roku 2003 se věnuje, kromě celé řady dalších záležitostí, které vyplývají z jeho zařazení v sekretariátu představenstva a dozorčí rady České spořitelny, a.s., organizaci cestovatelských super-expedicí Money Club České spořitelny po celém světě. A právě o těchto super-expedicích pojednává jeho kniha Za sedmi novodobými divy světa aneb Poučné a veselé příhody z cest Money Club České spořitelny kolem světa s CK ESO travel.

knihy