František Zvardoň

 • 1949 v ČR, studoval obor umělecké fotografie v Ostravě a na univerzitě v Brně. Potom pracoval jako umělecký fotograf.

1976

 • udělena cena FIAP za černobílou fotografii – organizováno UNESCem, „A better way to live“ – znečištění vytvořené uhelnými doly, které ničí krajinu okolo Ostravy.
 • Výstava „A better way to live“ ve Vancouveru v Kanadě, během konference „On human settlement“

1983

 • Cena AGFA GEVAERMENT v Leverkausen v Německu
 • Cena NIKON INTERNATIONAL PHOTO CONTEST v Tokyu v Japonsku

1985 – Publikování a spojení vytvořené se západními zeměmi dalo vzniknout potížím s komunistickými organony, pan Zvardoň opouští Českou republiku, získává politický azyl ve Francii a usazuje se ve Štrasburku.

1987

 • Výstava „Leregard dest Autres“ s pomocí ALSACE MECENAT v bance CIAL ve Štrasburku.

1988

 • Práce pro Washingtonské demokratické centrum „American City landscape“ (v černobílé fotografii), foceno ve velkých amerických městech.
 • Výstava „Portraits“ prezentována společností „Lucigraphie“ v galerii „Louge at Noir“ ve Štrasburku.

1989

 • Výstava „Alexanderplatz“ na stanici metra v Berlíně pro CARREFOUR DES LITERATURES EUROPEENESS, v galerii „Aubette“ ve Štrasburku.

1990

 • OLYMPUS cena 70. tého výročí, v Tokiu v Japonsku

1991

 • Fotografické práce ve zpravodajství ve městech Istambulu pro asociaci „Centrplange“ s výstavou během „Turkish Film Fotnight“ v galerii „Aubette“ ve Štrasburku.

1992

 • Kolektivní výstava „The Czech photographers in exile“ v kulturním a uměleckém centru v Praze v České republice.
 • Vydání knihy „On my own“ s pomocí společností DRAC a ACTA.
 • Výstava „On my own“ v galerii „Rouge at Noir“ ve Štrasburku
 • Fotografické práce „Les routek du lait“ společnosti CIDIL, práce focena na cestě přes Spojené státy Americké
 • Výstava „Paysages d´Island“ v CAPSUGEL, v Colamar ve Francii

1993

 • Vydání knihy „Les routes du lait“ v edici Countrejour a výstava v „Bibliothégue Nationale“ v Paříži
 • Cena ILFORD BLACK AND WHITE za práci v New Yorku ve Spojených státech Amerických.

1994

 • Práce „Women of Istanbul“ pro „Turkish film fortnight“, s výstavou v „Odyssé“ ve Štrasburku.
 • Cena ILFORD BLACK AND WHITE za práci v romských záležitostech v zemích západní Evropy.

1995

 • Práce v západní Evropě „Lautre Europe“ s „Cpompagnie de L´Obsevatorie du film“
 • Výstava „Lautre Europe“ v „Cordes Chines“ v Mulhouse ve Francii.
 • Výstava panoramatických fotografií v hale radnice v Saint Louis ve Francii.
 • Bronzová „cena“ UNESCO PNUE „Man and enviroment“ k padesátému výročí UNO Program pro životní prostředí.
 • Vedoucí světového zpravodajství pro ilustraci „Bible 2000“ v Editions du bible v 18 svazcích: Egypt, Izrael, Jordán, Řecko, Rumunsko, Turecko, Itálie, Španělsko, Irsko, Skotsko, Norsko, Island, Rusko, Indie, Nepál, Tibet, Indonésie, Sri Lanka, Laos, Thajsko, Bismania, Nový Zéland, Argentina, Chile, Peru, Mexiko, Guatemala, Honduras, Canada, Spojené Státy Americké a Japonsko.

1996

 • Výstava „Humanisme et photographie“ v „Mason de Doisneau“ v Gentilli ve Francii.
 • Vydání knihy „Errances / Toulky“
 • Výstava „Errances/Toulky“ organizovaná Francouzským institutem v Praze (I Aliance Frangaise), v Brně v Ostravě a v Rhenen contemporary art Center v Altkirch veFrancii.
 • Vydání knihy „Est-ce ansi gue les hommes vivent?“ (kolektiv autorů), vydáno v edici Marval
 • Vydání knihy „Paysages humains“ v edici Signe
 • Výstava „Paysages humains“ na radnici ve Štrasburku a v galerii „Lézard“ v Colmar ve Francii.

1999

 • Výstava „Paysages humains“ v galerii „Leica“ v Solms v Německu
 • Vydání 18-ti svazkové „Bible“ 2000 s 2200 f­otografiemi, vydáno v pěti jazycích v edici du Signe.

2000

 • Vydání knihy „Dialogue avec le paysage“ v edici Castor et Polux

2002

 • Vydání kalendáře „Couleurs d´Alsace“ v nadměrné velikosti, v Edici Les Points Cardinaux

2003

 • Vydání knihy „Panoramas d´Alsace“ v edici Les Points Cardinaux
 • Vydání knihy „Les kontes de l´Aube“ v edici Castor et Pollux
 • Výstava „Panorama d´Alsace“ v Seléstat ve Francii
 • Výstava „Paysages et éternals“ a „L empreinte du temps“ na zámku Lichtenberg , Francie

2004

 • Retrospektivní výstava fotografíí Františka Zvardoně, 15. května až 30. září 2004, v Národním muzeu v Opavě

2006

 • Fotografická práce na jihu Etiopie s kmenem Surmů
 • Kniha Surmové v edici Castor et Pollux
 • Fotografická mise „The rivers in Europe“ pro knihu European Rivers

2007

 • Kniha Petra Warlé Historie(s) Naturele(s) v edici Castor & Poklus
 • Kniha „Blue of the earth“, září 2007

Více na: www.zvardon.com