Petr Suchý

V průběhu posledních dvanácti let podnikl okolo 25 převážně individuálních cest téměř po celém světě, na nichž strávil přibližně 3,5 roku života, navštívil 70 zemí. Cestuje skromně, nenáročně a v souladu s místními přírodními i společenskými podmínkami, využívá veškerých možných dostupných dopravních prostředků. To vše mu lépe umožňuje poznat místní život. Říká o sobě, že je bez předchozí přípravy schopen samostatného pohybu v cizím, často neznámém prostředí, s relativním přehledem řešit nečekané, svízelné a mnohdy i nebezpečné situace a že umí komunikovat a vycházet s lidmi všemožného kulturního, religiozního a rasového původu. Ochotně a dobrovolně podstupuje a snáší rozličná zdravotní, bezpečnostní a jiná rizika plynoucí z cestování.Náklady na výpravy si hradí z vlastních prostředků.

Mezi jeho nejlepší akce patří dvouměsíční cesta autostopem napříč USA ze severu na jih a pak na západ, individuální výstupy na africké a jihoamerické velehory, pětiměsíční cesta kolem Asie, včetně průjezdu většiny postsovětských republik bez víz, cesty do Číny a Tibetu, kde byl 7 týdnů. Individuální a dobrodružný cestovatelský styl byl podle jeho slov určen nedostatkem financí a absencí vhodného partnera. Na druhé straně mu to umožnilo cestovat mnohem pestřeji, zajímavěji a v těsnějším kontaktu s okolním prostředím. Ochotně a dobrovolně podstupuje a snáší rozličná zdravotní, bezpečnostní i jiná rizika plynoucí z cestování. Domluví se rusky, anglicky, německy a španělsky.