Český klub cestovetelů

(oficiální prezentace)

Dali jsme si za cíl sdružit co nejvíce cestovatelů nejen z České republiky. Vytvořit pro nás pro všechny klub, díky kterému bychom o sobě mohli vědět a být v kontaktu. Klub, který by mohl jeho členům leccos usnadnit a s lecčím pomoci. Naplňováním cílů, které jsme si vytýčili vytváříme našim členům podmínky pro snazší získávání finančních a materiálních prostředků pro jejich expedice, podmínky pro snazší jednání se sponzory. Z pozice klubu můžeme jednat s výrobci a dovozci outdoorového vybavení o podpoře konkrétních projektů našich členů. Prodejci outdoorového vybavení, horských kol, fotografických přístrojů a materiálů, nebo jiných, pro cestování potřebných věcí Český klub cestovatelů podporují tím, že poskytují našim členům nemalé slevy na nákup vybavení v síti maloobchodních prodejen.

Snažíme se našim členům pomáhat s publikováním. Být členem Českého klubu cestovatelů znamená patřit k organizaci, která si dokázala vybudovat velice dobrou a silnou pozici a tomu odpovídající prestiž. Staňte se také vy členy Českého klubu cestovatelů. Čím více nás bude, tím větších úspěchů můžeme společně dosáhnout, tím smělejší a odvážnější cíle si můžeme vytýčit. Můžete jen získat. Základní členství je zadarmo.

Český klub cestovatelů je neziskovou organizací zaměřující se zejména na propagaci úspěchů českých cestovatelů a na pomoc při publikování jejich reportáží, knih a filmů. Mimoto se besedami obvykle spojenými s diaprojekcí, nebo s videoprojekcí a pořádáním výstav fotografií a předmětů z cest a expedic věnuje také osvětové a vzdělávací činnosti. V souvislosti s realizací těchto cílů Český klub cestovatelů spolupracuje s médii nejen u nás, ale také v zahraničí. Pochopitelně jednou z hlavních náplní činnosti klubu je organizování a podporování významných expedic členů Českého klubu cestovatelů.

Našimi členy jsou stovky obyčejných lidí a také desítky významných osobností nejen z cestovatelského světa. Na našich stránkách (www.ckc.cz) prezentujeme přes 50 zajímavých a úspěšných členů. Jsou to lidé jako třeba Soňa Boštíková (Vomáčková) – stála jako první žena světa na dvou osmitisícových himálajských vrcholech bez použití kyslíku, Peter Valušiak (Slovensko) – jeden z nejvýznamnějších polárníků světa, Vítězslav Dostál – jako první člověk na světě objel planetu na kole, Peter Ondrejovič (Slovensko) – jako první člověk na světě slanil nejvyšší vodopád světa Angel fall, Zdeněk Thoma – jeden z nejuznávanějších fotografů-cestovatelů, Jiří Kolbaba – jeden ze současných nejúspěšnějších cestovatelů, čeští polárníci Mgr. Vilém Rudolf, Ing. Oldřich Bubák, Ing. Miroslav Jakeš a Milan Wlasák, jachtař Martin Ducháč, Oldřich Štos – významný český speleolog, Ing. František Pavloušek - vícemistr ČR v paraglidingu, Leoš Šimánek (Německo), Čestmír Lukeš (Švýcarsko), Dr. Vladimír Kříž (USA), George Stanislav Philip (Paraguay) – akademický malíř a cestovatel, držitel jednoho z nejvyšších brazilských státních vyznamenání za umění, Mgr. Vladimír Tkáč CSc. – autor knih o památkách UNESCO, Ing. Jaroslav Mareš – spisovatel a cestovatel, objevil čtyři nové druhy brouků a napsal třináct knih, Ing. Karel Medulán, RNDr. Hynek Adámek, Ing. Jiří Havel, **Aleš Přibyl, **Martin Mykiska a další a další skvělí lidé, kteří si zaslouží, aby se o nich a o tom co dokázali vědělo. Jsou to většinou velice zajímaví lidé. Jako přednášející a promítající se účastní téměř všech vícedenních cestovatelských setkání v České republice a často přednášejí také v zahraničí. Pořádají výstavy fotografií nejen u nás, ale i ve světě a jsou autory desítek cestopisných, nebo etnografických knih. Někteří naši členové jsou také redaktory, někdy i šéfredaktory, nebo členy redakčních rad časopisů a magazínů zaměřených na cestování, nebo outdoorové aktivity nejen u nás, ale také v zahraničí. Jako příklad můžeme uvést magazín Sirius, nebo Koktejl. Český klub cestovatelů spolupracuje s mnoha médii včetně České televize a Českého rozhlasu. Více o našich členech se dozvíte zde.

Cíle Českého klubu cestovatelů:

 • propagace České republiky, členů Českého klubu cestovatelů a jejich úspěchů
 • spolupráce s českými i zahraničními mediálními partnery
 • osvětová a vzdělávací činnost – výstavy, přednášky, besedy…
 • pomoc členům s publikováním filmů, knih a reportáží v ČR i v zahraničí
 • pomoc členům s distribucí a prodejem jejich děl v ČR i v zahraničí (knihy, reportáže, filmy…)
 • organizování expedic, cest a sportovních akcí v outdoorových disciplínách
 • zajišťování účasti členů na expedicích a outdoorových akcích u nás i v zahraničí
 • získávání finančních prostředků na financování významných projektů a expedicí klubu, nebo jeho členů
 • získávání finančních prostředků na osvětovou činnost a provoz Českého klubu cestovatelů

Členství v Českém klubu cestovatelů je dobrovolné

Členem se může stát každá fyzická a právnická osoba, nebo kolektiv osob. Členy klubu mohou být občané České republiky stejně jako občané jiných zemí. Členství není nijak omezeno věkem ani národností. Člen klubu nemusí být cestovatelem ani sportovcem. Našimi členy jsou desítky lidí, kteří k nám chtěli jen patřit a nebo nás chtěli jen podpořit. Z členství v Českém klubu cestovatelů jeho členům nevyplývají žádné závazky. Máme několik druhů členství, z nichž základní členství je zdarma (více výňatek ze stanov Českého klubu cestovatelů – přihláška, stanovy.

Finanční zajištění činnosti Českého klubu cestovatelů

Vzhledem k tomu, že Český klub cestovatelů je neziskovou organizací a proto finančně závisí především na zájmu, pochopení a ochotě sponzorů. Pokud by kterákoli česká, nebo zahraniční firma měla zájem jakýmkoli způsobem pomoci při realizaci cílů činnosti Českého klubu cestovatelů, nechť nás její kompetentní zástupce kontaktuje. Jsme otevřeni jednáním.

Co nabízíme našim sponzorům

 • Povolit používání výroku podporujeme Český klub cestovatelů.
 • Používat jméno klubu jako partnera nebo jiným dohodnutým způsobem.
 • Zmiňovat sponzora v mediích (kde to akceptují) – reportáže, rozhovory apod.
 • Rozeslání informací o sponzorovi našim členům klubovým věstníkem.
 • Umístění reklamy sponzora na videokazetě „Nejdivočejší místa světa“ – připravujeme.
 • Propagace sponzora v České galerii.
 • Poskytnutí prostoru na našich webových stránkách, nejen pro odkaz na sponzora.
 • Dohodnout reklamu pro sponzory v připravovaných cestopisných knihách našich členů.
 • Propagaci našich sponzorů na akcích a v tiskovinách Českého klubu cestovatelů.
 • Autogramiády našich členů a účast osobností českého cestování na prestižních a propagačních akcích sponzora.
 • Zajišťování cestovatelských besed s promítáním diapozitivů, nebo s videoprojekcí, na akcích organizovaných sponzorem.
 • Testování nejen outdoorových výrobků na cestách a expedicích našich členů – včetně vypracování posudku.

Aktuálně můžeme nabídnout speciální akce

Uvádět firmu sponzora jako svého partnera na materiálech určených k propagaci výstavy Petra Jahody – Nejdivočejší místa světa – Lidé a zvířata, která bude v ZOO Dvůr Králové nad Labem umístěna v Galerii ZOO spolu s obrazy Zdeňka Buriana. Výstava bude probíhat po celé dva měsíce červenec a srpen 2002.

Uvést firmu sponzora jako svého partnera na této velké výstavě v ZOO DK (nevzniknou-li překážky ze strany ZOO, k čemuž by neměly být důvody)

vzorky Vašeho zboží a výrobků, které můžeme z části použít pro potřeby klubu a z části jako ceny na akcích které pořádáme, nebo na kterých se nějakým způsobem podílíme

Bez finanční a materiální pomoci nemůže žádná podobná nezisková organizace dlouho existovat. Přesto nechceme obtěžovat potenciální sponzory žádostmi o sponzorství. Jsme zde především pro české cestovatele a sportovce, pro naše členy a vaše potenciální zákazníky. Pokud byste měli zájem o jakoukoli spolupráci s Českým klubem cestovatelů, prosíme ozvěte se nám. Jistě najdeme způsob, jak si být vzájemně prospěšní. Máme firmám co nabídnout. Úspěchy našich členů dosahují světového významu a Český klub cestovatelů si, nejen díky tomu, ale také díky naplňováním svých cílů, získal značnou vážnost a vysokou prestiž nejen u nás, ale také za hranicemi České republiky. Rozhodnete-li se nás podpořit, pomůžete dobré věci.

O případném sponzorství je zmocněn jednat Petr Jahoda – prezident Českého klubu cestovatelů  – tel. 606 711 712, e-mail: petr.jahoda@ckc.cz

Český klub cestovatelů, Belcrediho 18, BRNO 628 00, mobilní tel.: 606 711 712 IČO: 70 847 991, bankovní spojení: ČSOB, Brno, Milady Horákové 6, č.ú. 203499403 / 0300 http://www.ckc.cz e-mail: info@ckc.cz