Český klub cestovetelů

(oficiální prezentace)

Dali jsme si za cíl sdružit co nejvíce cestovatelů nejen z České republiky. Vytvořit pro nás pro všechny klub, díky kterému bychom o sobě mohli vědět a být v kontaktu. Klub, který by mohl svým členům leccos usnadnit a s lecčím pomoci. Naplňováním cílů, které jsme si vytýčili, vytváříme našim členům podmínky pro snazší získávání finančních a materiálních prostředků pro jejich expedice, podmínky pro snazší jednání se sponzory. Z pozice klubu se dá jednat s výrobci a dovozci outdoorového vybavení o podpoře konkrétních projektů našich členů. Prodejci outdoorového vybavení, horských kol, fotografických přístrojů a materiálů, nebo jiných, pro cestování potřebných věcí, Český klub cestovatelů podporují tím, že poskytují našim členům nemalé slevy na nákup vybavení v síti maloobchodních prodejen.

Snažíme se pomáhat s publikováním cestovatelských reportáží, knih či filmů. Patřit k Českému klubu cestovatelů znamená patřit k organizaci, která si dokázala vybudovat velice dobrou a silnou pozici a tomu odpovídající prestiž.

Český klub cestovatelů se vždy zaměřoval zejména na propagaci úspěchů českých cestovatelů a na pomoc při publikování jejich reportáží, knih a filmů. Mimoto se díky besedám obvykle spojeným s diaprojekcí nebo s videoprojekcí a pořádáním výstav fotografií a předmětů z cest a expedic věnoval také osvětové a vzdělávací činnosti. V souvislosti s realizací těchto cílů Český klub cestovatelů spolupracoval s médii nejen u nás, ale také v zahraničí.

Našimi členy jsou stovky obyčejných lidí a také desítky významných osobností nejen z cestovatelského světa. Na našich stránkách (www.ckc.cz) prezentujeme přes 50 zajímavých a úspěšných členů. Jsou to lidé jako třeba Soňa Boštíková (Vomáčková) – stála jako první žena světa na dvou osmitisícových himálajských vrcholech bez použití kyslíku, Peter Valušiak (Slovensko) – jeden z nejvýznamnějších polárníků světa, Vítězslav Dostál – jako první člověk na světě objel planetu na kole, Peter Ondrejovič (Slovensko) – jako první člověk na světě slanil nejvyšší vodopád světa Angel fall, Zdeněk Thoma – jeden z nejuznávanějších fotografů-cestovatelů, Jiří Kolbaba – jeden ze současných nejúspěšnějších cestovatelů, čeští polárníci Mgr. Vilém Rudolf, Ing. Oldřich Bubák, Ing. Miroslav Jakeš a Milan Wlasák, jachtař Martin Ducháč, Oldřich Štos – významný český speleolog, Ing. František Pavloušek - vícemistr ČR v paraglidingu, Leoš Šimánek (Německo), Čestmír Lukeš (Švýcarsko), Dr. Vladimír Kříž (USA), George Stanislav Philip (Paraguay) – akademický malíř a cestovatel, držitel jednoho z nejvyšších brazilských státních vyznamenání za umění, Mgr. Vladimír Tkáč CSc. – autor knih o památkách UNESCO, Ing. Jaroslav Mareš – spisovatel a cestovatel, objevil čtyři nové druhy brouků a napsal třináct knih, Ing. Karel Medulán, RNDr. Hynek Adámek, Ing. Jiří Havel, **Aleš Přibyl, **Martin Mykiska a další a další skvělí lidé, kteří si zaslouží, aby se o nich a o tom co dokázali vědělo. Jsou to většinou velice zajímaví lidé. Jako přednášející a promítající se účastní téměř všech vícedenních cestovatelských setkání v České republice a často přednášejí také v zahraničí. Pořádají výstavy fotografií nejen u nás, ale i ve světě a jsou autory desítek cestopisných, nebo etnografických knih. Někteří naši členové jsou také redaktory, někdy i šéfredaktory, nebo členy redakčních rad časopisů a magazínů zaměřených na cestování, nebo outdoorové aktivity nejen u nás, ale také v zahraničí. Jako příklad můžeme uvést magazín Sirius, nebo Koktejl. Český klub cestovatelů spolupracuje s mnoha médii včetně České televize a Českého rozhlasu. Více o našich členech se dozvíte zde.

Cíle Českého klubu cestovatelů:

  • propagace České republiky, členů Českého klubu cestovatelů a jejich úspěchů
  • spolupráce s českými i zahraničními mediálními partnery
  • osvětová a vzdělávací činnost – výstavy, přednášky, besedy…
  • pomoc členům s publikováním filmů, knih a reportáží v ČR i v zahraničí
  • pomoc členům s distribucí a prodejem jejich děl v ČR i v zahraničí (knihy, reportáže, filmy…)
  • organizování expedic, cest a sportovních akcí v outdoorových disciplínách
  • zajišťování účasti členů na expedicích a outdoorových akcích u nás i v zahraničí
  • získávání finančních prostředků na financování významných projektů a expedicí klubu, nebo jeho členů
  • získávání finančních prostředků na osvětovou činnost a provoz Českého klubu cestovatelů

Český klub cestovatelů, Belcrediho 18, BRNO 628 00, mobilní tel.: 606 711 712 IČO: 70 847 991, bankovní spojení: ČSOB, Brno, Milady Horákové 6, č.ú. 203499403 / 0300 http://www.ckc.cz e-mail: info@ckc.cz