Kdo jsme a co děláme

Před lety se několik cestovatelů dohodlo, že založí klub, jehož prostřednictvím by mohli prezentovat sebe, své cíle a cestovatelskou a publikační činnost. Toto je virtuální internetová prezentace dnes již pravděpodobně neexistujícího klubu. Klub zanikl neznámo kdy, stránky existují nezávisle na něm.

ČESKÝ KLUB CESTOVATELŮ byla nezisková, veřejně prospěšná a virtuální organizace, sdružující cestovatele, zabývající se zejména individuální a kolektivní expediční cestovatelskou činností, ale také jednotlivce a zájmové skupiny osob zabývající se cestováním, nebo přírodními sporty se vztahem k cestování, pobytu v přírodě a překonávání přírodních překážek, například: horolezectví, paragliding, kanyoning, rafting, jezdectví, jachting, skialpinismus, speleologie, orientační běh, cyklistika a další. Jednou z hlavních náplní činnosti klubu bylo podporování významných expedic členů Českého klubu cestovatelů a také pomoc při publikování reportáží, knih a filmů a spolupráce s médii u nás i v zahraničí.

Cíle Českého klubu cestovatelů:

  • propagace České republiky, členů Českého klubu cestovatelů a jejich úspěchů
  • spolupráce s českými i zahraničními mediálními partnery
  • osvětová a vzdělávací činnost – výstavy, přednášky, besedy…
  • pomoc členům s publikováním filmů, knih a reportáží v ČR i v zahraničí
  • pomoc členům s distribucí a prodejem jejich děl v ČR i v zahraničí (knihy, reportáže, filmy…)
  • organizování expedic, cest a sportovních akcí v outdoorových disciplínách
  • zajišťování účasti členů na expedicích a outdoorových akcích u nás i v zahraničí
  • získávání finančních prostředků na financování významných projektů a expedicí klubu, nebo jeho členů
  • získávání finančních prostředků na osvětovou činnost a provoz Českého klubu cestovatelů

Co se dělalo

Členové se účastnili jako přednášející a promítající téměř všech vícedenních cestovatelských setkání v České republice a často přednášeli také v zahraničí. Pořádali výstavy fotografií nejen u nás, ale i ve světě a jsou autory desítek cestopisných nebo etnografických knih. Někteří členové jsou také redaktory, někdy i šéfredaktory, nebo členy redakčních rad časopisů a magazínů zaměřených na cestování nebo outdoorové aktivity nejen u nás, ale také v zahraničí, jako jsou například magazín Sirius nebo Koktejl. Český klub cestovatelů spolupracoval s mnoha médii včetně České televize a Českého rozhlasu. Byl organizací, která si dokázala získat velice dobré jméno a tomu odpovídající prestiž.

Motto:
Snem cestovatele je objevovat
a poznávat nové kraje, hory,
národy, živočichy, rostliny…

Finanční zajištění činnosti Českého klubu cestovatelů

Vzhledem k tomu, že Český klub cestovatelů jako nezisková organizace bez vlastních aktivit, finančně závisí především na zájmu, pochopení a ochotě sponzorů. Pokud by kterákoli česká, nebo i zahraniční firma měla zájem jakýmkoli způsobem pomoci při realizaci cílů činnosti některého cestovatele prezentujícího se na stránkách Českého klubu cestovatelů, nechť nás její kompetentní zástupce kontaktuje. Jsme otevřeni jednání a kontakt zprostředkujeme.

Členství v Českém klubu cestovatelů je dobrovolné

Aktuálně není možné stát se členem klubu, je možné pouze po domluvě prezentovat své aktivity či představit své publikace.

Líbí se Vám naše stránky? Dejte o nich vědět i ostatním. Umístěte náš odkaz s ikonkou na Vaše stránky. K propagaci si stáhněte ikonky.