Kdo jsme a co děláme

ČESKÝ KLUB CESTOVATELŮ je nezisková, veřejně prospěšná a virtuální organizace. Sdružuje cestovatele zabývající se zejména individuální a kolektivní expediční cestovatelskou činností, ale také jednotlivce a zájmové skupiny osob zabývající se cestováním, nebo přírodními sporty majícími vztah k cestování, pobytu v přírodě a překonávání přírodních překážek, například: horolezectví, paragliding, kaňoning, rafting, jezdectví, jachting, skialpinismus, speleologie, orientační běh, cyklistika a další. Jednou z hlavních náplní činnosti klubu je organizování a podporování významných expedic členů Českého klubu cestovatelů a také pomoc při publikování jejich reportáží, knih a filmů. Spolupracujeme proto s médii u nás i v zahraničí.

Cíle Českého klubu cestovatelů:

  • propagace České republiky, členů Českého klubu cestovatelů a jejich úspěchů
  • spolupráce s českými i zahraničními mediálními partnery
  • osvětová a vzdělávací činnost – výstavy, přednášky, besedy…
  • pomoc členům s publikováním filmů, knih a reportáží v ČR i v zahraničí
  • pomoc členům s distribucí a prodejem jejich děl v ČR i v zahraničí (knihy, reportáže, filmy…)
  • organizování expedic, cest a sportovních akcí v outdoorových disciplínách
  • zajišťování účasti členů na expedicích a outdoorových akcích u nás i v zahraničí
  • získávání finančních prostředků na financování významných projektů a expedicí klubu, nebo jeho členů
  • získávání finančních prostředků na osvětovou činnost a provoz Českého klubu cestovatelů

Co děláme

Naši členové se účastní jako přednášející a promítající téměř všech vícedenních cestovatelských setkání v České republice a často přednášejí také v zahraničí. Pořádají výstavy fotografií nejen u nás, ale i ve světě a jsou autory desítek cestopisných, nebo etnografických knih. Někteří naši členové jsou také redaktory, někdy i šéfredaktory, nebo členy redakčních rad časopisů a magazínů zaměřených na cestování, nebo outdoorové aktivity nejen u nás, ale také v zahraničí jako jsou například magazín Sirius nebo Koktejl. Český klub cestovatelů spolupracuje s mnoha médii včetně České televize a Českého rozhlasu. Je organizací, která si dokázala získat velice dobré jméno a tomu odpovídající prestiž.

Motto:
Snem cestovatele je objevovat
a poznávat nové kraje, hory,
národy, živočichy, rostliny…

Finanční zajištění činnosti Českého klubu cestovatelů

Vzhledem k tomu, že Český klub cestovatelů je neziskovou organizací a proto finančně závisí především na zájmu, pochopení a ochotě sponzorů. Pokud by kterákoli česká, nebo zahraniční firma měla zájem jakýmkoli způsobem pomoci při realizaci cílů činnosti Českého klubu cestovatelů, nechť nás její kompetentní zástupce kontaktuje. Jsme otevřeni jednáním.

Členství v Českém klubu cestovatelů je dobrovolné

Členem se může stát každá fyzická a právnická osoba nebo kolektiv osob. Členy klubu mohou být občané České republiky stejně jako občané jiných zemí. Členství není nijak omezeno věkem ani národností. Člen klubu nemusí být cestovatelem ani sportovcem. Našimi členy jsou desítky lidí, kteří k nám chtěli jen patřit a nebo nás chtěli podpořit. Z členství v Českém klubu cestovatelů jeho členům nevyplývají žádné závazky. Máme několik druhů členství, z nichž základní členství je zdarma (více výňatek ze stanov Českého klubu cestovatelů – odkaz přihláška /stanovy).

Přihláška do Českého klubu cestovatelů

Také Vy se můžete stát členem Českého klubu cestovatelů

Líbí se Vám naše stránky? Dejte o nich vědět i ostatním. Umístěte náš odkaz s ikonkou na Vaše stránky. K propagaci si stáhněte ikonky.