Ing. Marie MIKUŠOVÁ

Aniž jsem si dělala velké plány na zvládnutí jakékoliv vysoké školy, nakonec jsem shodou okolností, náhod a setkání s přáteli v pražských hospůdkách, vystudovala Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou. V duchu jsem vždycky inklinovala k medicíně resp. oborům mající s medicínou něco společného, ale nikdy jsem se v tomto směru příliš neangažovala. Osud mě asi vyslechl a tak jsem nakonec v lékařských oborech pracovala – nejdříve na nukleární medicína, potom v hygieně záření a nakonec v nemocnici na radioterapeutickém oddělení v Jihoafrické republice.

V roce 1991 jsme se narychlo rozhodovali, zda jet či nejet do Jihoafrické republiky. Nakonec jsme odjeli. O této zemi jsme věděli strašně málo. Postupně jsme ji poznávali přes školu dětí, přes naše zaměstnání, přes sousedy, přátele a naše kolegy nejrůznějších barev pleti, cestováním skrz naskrz, ale i z nejrůznějších politických událostí, kterých bylo právě v té době nesmírně mnoho a které měly dopad na všechny skupiny obyvatel JAR.

Afrika v mém životě sehrála velkou roli. Dala mi možnost poznat úplně jinou kulturu lidí, otevřela mi cestu porozumět mnohému i sobě samé. Jihoafrická republika je země velikých kontrastů, zemí, kde žijí příslušníci odlišných kultur. Je to místo, kde platil zákon apartheidu a kde se vyhrotily vztahy mezi tzv. bílými obyvateli a ostatními obyvateli.

Před 4 lety jsem se vrátila z Jihoafrické republiky, kde jsem žila šest let a kam se stále vracím, protože manžel v této zemi žije a pracuje. O Africe se říká, že kdo ji jednou navštíví, musí se vrátit. Na každého zapůsobí svojí exotikou, místy téměř netknuté civilizací a prostorem. Pomalu jsem se dostala do stadia, že mám dva domovy – jeden v Česku, které je přebohaté na památky, kulturu a historii a druhý v Africe, která mi poskytuje to, co Evropa nemá a nikdy mít nebude, prostor a exotickou přírodu.