Ing. Dana Trávníčková, CSc

Cestovatelka Ing. Dana Trávníčková, CSc. o sobě uvádí: Po celý život jsem se pohybovala mezi dvěma obory, které jsem oba měla moc ráda a které jsem si navíc dávno propojila – obor aplikace počítačů a cestovní ruch. Od studentských dob jsem byla externí průvodkyní Čedoku a jako vysokoškolský učitel na VŠE jsem kromě svého oboru učila svůj vlastní kurs Aplikace počítačů v cestovním ruchu. Na toto téma jsem také napsala svou disertační práci.

V nové době jsem se rozhodla věnovat už jen cestovnímu ruchu, a to příjezdovému do ČR (skupiny, incentivy, kongresy), který jsem znala teoreticky i prakticky. Hned v roce 1990 jsem si založila cestovní kancelář, která po léta velmi dobře prosperovala a umožnila mi roku 1998 učinit rozhodnutí ? ukončit výdělečnou činnost a nadále pouze cestovat. Na další cestování, které je mou vášní a drogou, jsem pod hlavičkou své cestovní kanceláře brala početně limitovanou malou skupinku spolucestujících. Už to nebyla komerční činnost (jen za náklady), což umožnilo pořádat cesty bez kompromisů co do obsahu, rozsahu a kvality. O to šlo, protože jejich účelem bylo pouze kvalitní poznávací cestování, moje i ostatních. V letech 1998–2011 jsem tak uspořádala 45 poznávacích cest do 77 zemí, o kterých vypovídají cestopisy s bohatou fotodokumentací na mém webu www.danytravel.cz. Jedná se především o méně známé země Afriky, Latinské Ameriky, Asie či Tichomoří. Nechybí ani Antarktida.

Do konce roku 2011 jsem poznala celkem asi 115 zemí všech kontinentů. Zase jsem „přehodila výhybku“ a rozhodla se využít všech za život získaných zkušeností k psaní knih osobitého žánru, který jsem nazvala „cesto-faktopis“ (ochranná známka). Knih o částech světa, které by čtivým a poutavým způsobem podaly systematický přehled o nich a o lidech, kteří tam žijí, a to v náležitých souvislostech. Aspoň já bych si byla takové knihy s mnoha doprovodnými fotografiemi a mapkami ráda četla před vlastním cestováním do daných končin, ale i jen tak. Jsou určeny všem, které svět za naším obzorem zajímá a láká, bez ohledu na to, zda se tam vypravují skutečně nebo v duchu.

První vydanou knihou je „Sen o Tichomoří“ o čarovných a vzrušujících končinách na protější straně zeměkoule.