NOVÉ KNIHY

Pokud nenajdete svého oblíbeného autora cestopisů na této stránce, najdete ho na některé z postránek: Autoří více knih a **Autoři jedné knihy.

Život plný dobrodružství: Světem křížem krážem

Autor: Leoš Šimánek – člen Českého klubu cestovatelů – autor celkem 25 knih

LEOŠ ŠIMÁNEK dělá neobvyklé věci, které s sebou přinášejí i neobvyklá dobrodružství! Po sedmidílné řadě autobiografických cestopisů se rozhodl pokračovat stylem interview a sepsat svoji kompletní autobiografii. Tentokráte se Leoš s manželkou Lenkou nesetkal jako předtím jen s mladším bratrem a švagrovou na chalupě v Orlických horách. Pozval i svého staršího bratra s manželkou a sestru s chotěm na chalupu do Rtyně v Podkrkonoší, kterou jako zavedený penzion převzali po Lenčiných rodičích. Bylo dohodnuto, že pobudou tak dlouho, dokud jim Leoš nevylíčí své zážitky jak z dětství a mládí, tak i z následných cest a expedic po celém světě, které zprvu podnikal sám a později s celou rodinou. Když se po čtyřech dnech strávených na chalupě sourozenci loučili, přišel za Leošem jeho starší bratr a řekl: Podivuhodné je, že jsi přežil všechno to, co jsi zažil! Z vyprávění s bratry a sestrou Leoš Šimánek vybral pro tuto knihu své nejzajímavější zážitky, které jsou dokumentovány množstvím barevných fotografií.

Počet stran: 160
ISBN: 978–80–904191–9–3
Doporučená cena: 398 Kč,

Další knihy Leoše Šimánka

 

Objednat

NOVÝM ZÉLANDEM OD SEVERU K JIHU: Za přírodními krásami na druhé straně světa

Autor: Leoš Šimánek – člen Českého klubu cestovatelů – autor celkem 25 knih

LEOŠ ŠIMÁNEK s manželkou Lenkou se dohodli s bratrem a švagrovou, že se opět po roce setkají na chalupě v Orlických horách, aby jim tam líčili další zážitky z cest. Tentokráte přišlo na řadu tříměsíční putování po Novém Zélandu – několik dní si pak vyprávěli o jednom z nejhezčích koutů naší planety. Ostrovy dlouhého bílého mraku – tak Maorové, původní obyvatelé Nového Zélandu, svou zemi nazývají – navštíví každým rokem množství turistů, ale jen málokdo k protinožcům vyrazí v zimě. To Šimánkovi věděli, se synem a dcerou odcestovali v našich letních měsících a zažili tamní úžasnou přírodu ještě zajímavější. Geotermální oblasti na Severním ostrově byly v oblacích páry naprosto fascinující a čerstvě zasněžené velehory Jižního ostrova vypadaly ještě mohutněji.Leoš Šimánek s rodinou procestovali oba ostrovy doslova křížem krážem nejenom autem, nýbrž i pěšky, koňmo a v kanoi. Užili si perfektního lyžování na svazích mohutných vulkánů a v Jižních Alpách podnikli túru k nejvyšší hoře souostroví.

Počet stran: 160
ISBN: 978–80–904191–8–6
Doporučená cena: 398 Kč,

Další knihy Leoše Šimánka

 

Objednat

Příběh Mexika, zemí Střední Ameriky a Karibiku

Autor: Dana Trávníčková – členka Českého klubu cestovatelů

Od Mexika po karibské země leží nádherná kulturně a historicky provázaná část světa, která dodnes prožívá vzrušující příběh, v němž se osudy jednotlivých zemí prolínají a navzájem ovlivňují. Na území Mexika se zrodily fascinující vyspělé civilizace od Olméků až po Maye a Aztéky, ale nejen ony jsou mexickým pokladem. Jsou jimi i koloniální města, tvořící srdce dnešního Mexika, či unikátní přírodní a civilizační poklady Kalifornského poloostrova a severu Mexika.

Sedm států: Guatemala, Belize, Salvador, Honduras, Nikaragua, Kostarika a Panama na pevninské šíji Střední Ameriky jsou země s překrásnou přírodou, dodnes živými indiánskými tradicemi a hodně dramatickou novodobou historií.

Také v případě karibské oblasti je o čem vyprávět! Jak o ostrovních zemích Antilského souostroví se sedmi tisíci ostrovy (Bahamy, Velké Antily a Malé Antily), tak o třech malých zemích na severním pobřeží Jižní Ameriky (Guyana, Surinam a Francouzská Guyana), charakterem karibskými.

Kniha: 248 stran, 500 barevných fotografií a mapek
Cena: 399 Kč

Další knihy Dany Trávníčkové

Objednat

VIETNAM – Tet na vlastní kůži

Autor: Magdaléna Radostová – členka Českého klubu cestovatelů

Tet je absolutně nejdůležitějším svátkem ve Vietnamu. Až na malé výjimky oslavy připadají na stejný den jako čínský Nový rok.

Přípravné práce propukají již asi dva týdny před správným datem a pobývat tou dobou v zemi je nezapomenutelný zážitek, který má své kladné i záporné stránky. Pokud jste ochotni akceptovat jisté nepohodlí, vydejte se do Asie a vyzkoušejte to, o čem si dnes budeme vyprávět. Společně navštívíme květinové trhy, dozvíte se, jak se připravuje největší novoroční specialita Bánh ch?ng ale i jiné tradiční pokrmy. Mají Vietnamci vánoční stromek, dávají si klasické dárky jako my? Jak probíhá „silvestr“, jaké zvyky dodržují během svátků? Podělím se s vámi o své zážitky, jak jsem tyto oslavy zažila na vlastní kůži.

OBSAH KNIHY

Kniha vám představuje Viet Nam, jak jej poznala sama autorka. Podklady byly čerpány z mnoha cest do Asie, z vlastních zkušeností i od místních přátel, kteří aktivně při tvorbě pomáhali. V knížce je mnohé, cestovatelské zážitky autorky, krátké popisy navštívených míst, ale kromě toho všeho se dozvíte i mnoho zajímavých informací o životě místních obyvatel. Společně s autorkou oslavíte Nový rok, navštívíte vietnamskou svatbu, zajdete si k lékaři nebo popřemýšlíte o možnostech vzdělání. Pod pokličku rodinných zvyků nahlédnete jak u většinového obyvatelstva tak i některých etnických skupin.

Vietnam s vůní koriandru vás seznámí i s vietnamským jazykem, názvoslovím. Místní názvy jsou psané v originálním pojetí, se všemi znaky, které k nim patří, názvy jídel, oblečení tak, jak se jmenují v zemi, odkud pocházejí. Účelem byla pomoc budoucím cestovatelům při orientaci v zemi. Kapitoly jsou zvané a řazené podle míst a událostí, kterých se týkají. Jako bonus jsou uvedeny konkrétní jména hotelů, restaurací, obchodů, které vám autorka podle vlastní zkušenosti doporučuje. Nechybí adresa, telefonický kontakt nebo webové stránky. V neposlední řadě se dozvíte složení některých tradičních pokrmů nebo návod jak je připravit. Nechť je kniha inspirací k návštěvě nebo slouží k připomenutí zážitků zde prožitých.

Objednat

Z Kanady na Aljašku – Na člunech panenskou přírodou podél pobřeží Severního Pacifiku

Autor: Leoš Šimánek – člen Českého klubu cestovatelů – autor celkem 23 knih

LEOŠ ŠIMÁNEK s manželkou Lenkou se již popáté vydal na chalupu do Orlických hor, aby tam bratrovi a švagrové líčili další zážitky z cest a vznikl tak nový autobiografický cestopis. Po několik dní se pak ve vzpomínkách přenesli do divočiny Kanady a Aljašky. Členům expedice se tentokráte podařil čin, který doposud nemá obdoby. Na nafukovacích člunech obepluli pacifické pobřeží Severní Ameriky a urazili tak víc než tři a půl tisíce kilometrů. Kromě toho podnikli prvovýstup na ledovcovou horu Mount Queen Bess, druhou nejvyšší v pohoří Coast Mountains. Šimánkovi včetně syna a dcery, doprovázeni dvěma přáteli, mohli po celá tři letní období obdivovat překrásnou přímořskou přírodu nedotčenou lidskou rukou, faunu a floru, jaká neexistuje nikde jinde na světě. Ve fjordech zařezávajících se do nebetyčných hor pokrytých ledovci mohli pozorovat množství divokých zvířat ? medvědů, tuleňů, lvounů, kosatek i velryb keporkaků. Místní obyvatelé, pokud na nějaké vůbec narazili, byli velmi milí a pohostinní. Kniha je plná zcela neobvyklých zážitků, občas i dramatických, naštěstí vždy s dobrým koncem.

Počet stran: 160
ISBN: 978–80–90491–5–5
Doporučená cena: 398 Kč,

Další knihy Leoše Šimánka

 

Objednat

Vita est a tortuosis iter – Život je klikatá cesta, aneb cestováním k naplnění osudu

Autor: Otto Horský – člen Českého klubu cestovatelů – autor celkem 21 knih

Autorova předchozí kniha Curriculum vitae – monografie (Nová Forma 2016) v papírovém vydání, přehledně komentuje nejen dosažené odborné výsledky v profesních aktivitách, ale i aktivity vedoucí k popularizaci jeho oboru – inženýrské geologie. Kniha na nosiči DVD Vita est a tortuosis iter – Život je klikatá cesta, aneb cestováním k naplnění osudu, je jejím podstatným rozšířením, jednak o další důležité události a pracovní výsledky v uplynulém roce 2016, jednak jsou uvedeny v přílohách některá zaznamenaná vystoupení v rozhlase a v televizi, uvedeny pasáže o jeho činnosti uvedené v knihách jiných autorů, některé jeho úvody a doslovy ke knihám jiných autorů, recenze a nekrology významných osobností. Aby představa o jeho životě byla ucelená, zařazuje jako první kapitolu svůj stručný životní příběh. Součástí knihy je i bohatá fotografická dokumentace, jednak z jeho odborné činnosti, jednak jsou samostatně zdokumentovány jeho některé pracovní či cestovatelské expedice. Velmi obsáhlý je soupis odborných publikací vydaných doma a v zahraničí, seznam popularizačních článků a soupis a charakteristika dosud vydaných knih. Tabelárně jsou uvedeny všechny jeho cesty do zahraničí, kde celkem strávil zejména při profesní odborné činnosti 16 roků a nalétal 1 186 200 km, v letadle strávil 1258 hodin, což odpovídá 53 dnů. Součástí knihy jsou i zahraniční ohlasy. Autor touto knihou neuzavírá svůj odborný život, cestování a jiné, zejména literární a popularizační aktivity. Stále v nich pokračuje a bude pokračovat, dokud mu to osud a zdraví dovolí. Jeho životní filozofií je, že každý má svůj osud, ale je třeba mu k jeho naplnění upravit cestu. Sám za námi nepřijde, je třeba být vždy připraven a vycházet mu vstříc. A potom již jen stačí vytrvale a s odvahou jít za svým cílem a nikdy se nevzdávat. Být adaptabilní a hledat cestu, i když se někdy může zdát, že tentokrát je uzavřena. Na své životní dráze se setkával nejen s vítězstvími, ale i s porážkami. Vždy se dokázal zvednout a jít dál a tuto svoji celoživotní filosofii zhmotnil v této knize.

Formát knihy: Nosič DVD v barevném papírovém knižním obalu
Vydavatel: Jan Sojnek, reklamní produkce, leden 2017
Počet stran: 413 + přílohy (rozhlasová a televizní vystoupení, vlastní videoprodukce, pasáže z knih jiných autorů, úvody a doslovy ke knihám jiných autorů, recenze)
ISBN: 978–80–906183–8–1
Cena: 150 Kč včetně podpisu autora na vyžádání

Další knihy Otty Horského

 

Objednat

O rájích a peklech Jihovýchodní Asie

Autor: Dana Trávníčková – členka Českého klubu cestovatelů

Cesto-faktopis „O rájích a peklech Jihovýchodní Asie“ (již pátý v cesto-faktopisné řadě „Svět jako na dlani“) přináší čtenářsky přívětivý pohled na historii, přírodu, kulturu a etnika této části světa. Barvitý příběh zdejších zemí je podán v souvislostech, vzájemných vztazích i s vazbami ke světu. Vypovídá nejen o nich samotných. Název knihy není náhodný – tento kulturně-historický celek světa zažil nejen nesmírně kruté události, ale také nádherná příroda mu občas ukazuje svou nelítostnou tvář – proto v názvu knihy ta „pekla“.

Nakladatelství: Dany Travel
Kniha: 296 stran, 216×303×26 mm, vázaná – pevná
Cena: 350 Kč

Další knihy Dany Trávníčkové

Objednat

AMERIKOU PO HŘEBENECH HOR NA KOŇSKÉ STEZCE Z MEXIKA DO KANADY

Autor: Leoš Šimánek – člen Českého klubu cestovatelů – autor celkem 21 knih

Nový autobiografický cestopis od Leoše Šimánka

LEOŠ ŠIMÁNEK se po své úspěšné autobiografické trilogii pustil touto formou do popisování dalších zážitků z cest.

Opět se na chalupě v Orlických horách setkal s bratrem a švagrovou, kde jim společně s manželkou líčil dobrodružství z dvouletého putování po koňské stezce Kalifornií, Oregonem a Washingtonem od mexické hranice až do Kanady. Pacifická hřebenová stezka vede z vyprahlých kopců na jihu do úchvatných velehor s rozeklanými štíty, mezi gigantickými sopkami pokrytými ledovci, hlubokými lesy, po rozlehlých loukách, podél průzračných potoků, vytékajících ze smaragdových horských jezer plných pstruhů. V horách žije bezpočet divokých zvířat včetně rysů, vlků, pum a medvědů. A pokud tam člověk náhodou narazí na místní obyvatele, tak ti jsou úžasně přátelští a pohostinní. První rok vyrazili Šimánkovi s devítiletým synem a druhý i s tříletou dcerkou. Pěšky a na koních urazili horami Sierra Nevada a Kaskádovým pohořím víc než čtyři tisíce kilometrů. Jejich cesta byla nabita zcela neobvyklými, často i dramatickými zážitky. Vyprávění doplňují převážně zatím nezveřejněné fotografie.

(ÚVOD KNIHY)

V Orlických horách na chalupě po rodičích jsme se v posledních letech několikrát setkali společně s manželkou Lenkou, mým bratrem Bédou a švagrovou Marcelou. Poprvé to bylo před třemi lety v zimě, o rok později na jaře, dále pak v létě. Postupně jsem jim tam líčil zážitky ze svého mládí a z dob emigrace v Německu. Následovala má dobrodružství ze severní Kanady, Aljašky, Jižního Pacifiku a z cesty od Severního ledového oceánu přes celý americký kontinent až do Ohňové země. Naposledy jsem na chalupě vyprávěl o své druhé plavbě na plachetnicích napříč Tichým oceánem.

O této roční cestě, která skončila v Západní Nové Guinei, jsem začal psát knihu na podzim devětaosmdesátého, kterou jsem pak chtěl vydat v Německu, jako již několik předtím. Psaní jsem však nedokončil, i když jsem si do srubu v kanadské divočině, dvě stě kilometrů od nejbližšího lidského obydlí ? mého tehdejšího domova ? vzal zásoby na celou zimu. Z krátkovlnného rádia jsem se tam nejdříve dozvěděl o pádu berlínské zdi a potom o sametové revoluci u nás v republice. Říkal jsem si: Konečně, přece jen jsem se dočkal! Po dvaadvaceti letech jsem se nepředstavitelně těšil na návrat do své vlasti. Nešlo to ale hned, ?moje? jezero nebylo ještě natolik zamrzlé, aby na něm mohlo přistát letadlo na lyžích a dopravit mne tak z hor zpátky do civilizace.

Za matkou a sourozenci jsem se dostal až začátkem ledna. Při své první návštěvě Čech po tak dlouhé době jsem si nemohl odpustit, abych se nezajel podívat do Orlických hor na Šajtavu do chalupy, kde jsem prožil překrásné dětství.

Na svahu nedaleko od naší roubenky jsem poprvé spatřil Lenku, svou budoucí manželku. Pracovala tam jako instruktorka lyžování. Byla to láska na první pohled! Následovala naše první cesta napříč Ruskem na Bajkal, po které jsme se vzali. Hned po svatbě, společně s pětiletým Jakubem, synem z Lenčina prvního manželství, jsme odletěli do Kanady, kde v mém srubu v Mackenzie horách u jezera Clark jsme pak strávili celý rok. Za dlouhých zimních večerů jsem jim tam vykládal o Pacific Crest Trailu ? koňské stezce, která vede po hřebenech hor Sierra Nevada a Kaskádového pohoří, od mexické hranice do Kanady. Několik úseků jsem již dobře znal a Lenku s Jakubem jsem nadchnul nápadem, že bychom se někdy po stezce mohli společně vydat a poznat tamní překrásnou přírodu v celé její délce.

Uběhly však tři roky, než jsme náš sen zrealizovali. Jakubovi se totiž narodila sestřička Veronika. Jako dvouletou jsme ji nechali po dobu čtyř měsíců v Čechách u babičky, ale další rok jsme na stezce putovali už ve čtyřech.

Když jsme se předešlé léto na Šajtavě před chalupou loučili, přišla řeč na časy, kdy jsme s Lenkou putovali po hřebenech hor amerického Západu. Přestože jsem Bédovi už mnohokrát líčil naše dobrodružství na koňské stezce, chtěl se dozvědět víc. Pěšky a na koních jsme v Kalifornii, Oregonu a Washingtonu strávili celá dvě letní období, takže bylo o čem vyprávět. Slovo dalo slovo a domluvili jsme si příští sraz v Orlických horách za rok na podzim. V té době jsou vždycky místní lesy plné hub. Zabili jsme tak dvě mouchy jednou ranou: po pěti dnech jsme odjížděli s množstvím suchohřibů, kterým se ve východních Čechách říká podoubáci, a sešitem plným poznámek pro sepsání mého čtvrtého autobiografického cestopisu.

Formát: Pevná vazba, 160 stran, křídový papír, formát: 18×25 cm, barevné fotografie,
ISBN: 978–80–904191–5–4
Doporučená cena: 398 Kč,

Další knihy Leoše Šimánka

 

Objednat

RUSKÁ SETKÁNÍ aneb ani velké země nejsou bez konce.

Autor: Ing. Jiří Havel – člen Českého klubu cestovatelů

jsou souborem někdy obyčejných, někdy téměř neuvěřitelných zážitků autora, které nasbíral za bezmála čtvrt století svých cest do odlehlých částí ruského severu. Přitom používal netradičních prostředků jako bicykl, kajak nebo malý člun. Nepopisuje co viděl, ale svoje setkání podává humornou formou, ze které čtenář m.j. usoudí na rozdíly etnografické, zeměpisné i kulturní.

Jiří Havel se narodil v r. 1938 v Brně. Původně strojní inženýr, dnes důchodce rovněž v Brně. V mládí závodně sjezdoval a lezl, později, po vážném poškození pravé nohy přešel na divokou vodu a seakayaking. Zeměpisně se věnoval především severu. Lezl v horách Skandinavie, Islandu, Grónska, Aljašky, Špicberk, později se do těchto končin vypravil na kajaku. Dvakrát se pokusil o plavbu na kajaku z Čukotky na Aljašku.

Doposud je autorem knížek Islandská setkání, Grónská setkání, Ruská setkání a Relativně veselé příběhy.

Kniha: fotky digitalizované z Dia
Počet stran: 232
ISBN: 978–80–7487–208–2
EAN: 9788074872082
Popis: 1× kniha, brožovaná, 232 stran, 12,7 × 19 cm, česky
Rozměry: 12,7 × 19 cm

Objednat

Putování nejen jižní Angolou

Autor: Jiří Chromý – člen Českého klubu cestovatelů – autor celkem 3 knih

Ve své třetí knize o Angole, Putování nejen jižní Angolou, aneb Kniha v knize, se autor pokouší o zajímavý literární experiment. Vydává v elektronické podobě knihu v knize, což je ve své podstatě více méně úplné shrnutí podkladů, materiálů a základních myšlenek autora, který se připravuje k jejímu celobarevnému vydání v papírové podobě a zároveň k navržení titulu jako zajímavého podkladu k celovečernímu velkofilmu. Námět je nade vší pochybnost velice atraktivní, ať již obsahem života angolské královny i nádhernou a obdivuhodnou angolskou krajinou, která sama o sobě vypovídá natolik, že by byla hodna zfilmování. Vždyť stačí se podívat na obdivuhodné fotografické záběry dosud málo známých a opomíjených vodopádů Ruakana, nad jejichž krásou se tají dech.

Rozepsaná pro tisk čeká na investora. Elektronická verze se pokouší očistit přírodní vědy postavené proti technice. Dobře míněná myšlenka pěkného světa už je tolik znečištěná balastem peněz, pošpiněná spoustou lží a často také komerčně využívaných smyšlenek vypouštěných politiky bez zodpovědnosti a s absencí dopadu následků, až se stala nepoužitelná. Poutník v jednom z dialogů této knihy vyjadřuje přesvědčení, že už podle velmi starých učení je pravda, že člověk je tvor nepoučitelný. Ale vyslovuje naději, že ty malé chvilky – někdy nepatrné záblesky krásy – mu umožní přežít jeho vlastní činění, protože těch nástrah od nárazů vesmírných těles s důsledky v podobě pohybu zemské kůry s děsivými projevy soptění všeho druhu, až po vlastní projevy nejvyššího predátora číhá celá řada.

Kromě základních témat knihy, to je cestovatelského popisu navštívených lokalit velkého okruhu, který autor označil jako „Angolská osma“ a paralelně s tímto popisem postupně se rozvíjejícího z historického hlediska zajímavého příběhu hrdinné angolské královny, je kniha doplněna bohatou fotografickou dokumentací nejen autora, ale i dalších cestovatelů, kteří Angolu buď jen navštívili, nebo tam něco záslužného vykonali. Zejména je doplněna celou řadou fotografií a námětů hodnotných z entomologického hlediska, neboť autor knihy je světově uznávaným odborníkem v tomto oboru, o čemž mimo jiné svědčí jeho stálá expozice v podobě ?Entomologického muzea? v Letovickém zámku.

Zajímavé je motto autora, že „Plánování a vize jsou někdy lepší než skutečnost, i když některá reálná řešení pozitivně překvapí a mohou být i přes počáteční problémy nakonec daleko lepší, pokud jsme trpěliví“, a čtenář mu určitě dá za pravdu, neboť trpělivostí a správně orientovanou pracovitostí a horlivostí přímo oplývá. Přeji proto této knize zatím jen v elektronické podobě mnoho úspěchů s přáním, aby se našli sponzoři schopní podpořit její papírové dopracované vydání a zfilmování tohoto nádherného záměru.

Krátké slovo o autorovi: Píšící stavební inženýr, nadšenec pro vodní a podzemní stavby doma i v Angole, autor článků o broucích i mentor vychovávající novou generaci entomologů v Brně a okolí, autor vědeckých a odborných prací i budovatel Entomologického muzea na zámku Letovice.

ISBN vydané E-knihy: Pro ePub formát: 978–80–7536–080–9, Pro mobi formát: 978–80–7536–081–6 Pro PDF formát: 978–80–7536–082–3

Další knihy Jiřího Chromého

Objednat

Kalendář Venezuela 2017

Autor: Mart Eslem- člen Českého klubu cestovatelů

Udělejte radost sobě nebo svým blízkým a podpořte tak další mé cesty za poznáním! Již v předstihu přijímám objednávky na nástěnný kalendář pro rok 2017.

Realizace: Imagine Media, s.r.o.
Rozsah: 13 stran
Formát: A3 na šířku
Provedení: digitální tisk, 250 g/m2 matná křída, kroužková vazba bílá
CENA: 250 Kč

Další knihy Mart Eslema

Objednat

SLOVEM SVĚT – příběhy mizejících jazyků

Autor: Miroslav Černý – člen Českého klubu cestovatelů – autor celkem 5 knih

Jedním z aktuálních témat, jež na sebe v posledních letech strhávají značnou pozornost, jsou radikální změny v jazykové mapě světa. Odhaduje se, že z přibližně 6000 jazyků, jimiž se v tuto chvíli na planetě aktivně hovoří, do konce 21. století rovná polovina zanikne. V knize Miroslava Černého se vydáme na vzrušující výpravu napříč naším umlkajícím světem a vyslechneme příběhy pěti mizejících jazyků a kultur, jejichž nositele autor v posledních letech při svých cestách navštívil. Ať už v saharské poušti, cejlonském pralese, australské buši, arktické tundře či v horách západu Ameriky, vypravěč nás nenechá na pochybách, že hlavní bohatství lidstva spočívá v rozmanitosti. Je třeba ji chránit.

Nakladatel: Dauphin
ISBN: 978–80–7272–869–5,
EAN: 9788072728695
Popis: 1× kniha, v8, 248 stran, 14,5 × 21 cm, česky
Rozměry: 14,5 × 21 cm
Rok vydání: 2016
Doporučená cena: 248,– Kč

Další knihy Miroslava Černého

Objednat

Putování za dalekým snem

Autor: Ivana Dirk Lukačovičová – členka Českého klubu cestovatelů

O autorce:

Profesní kariéra cestovatelky Ivany Dirk Lukačovičové je velmi rozmanitá – poté, co získala doktorát z anglické a německé literatury na FF UK v Praze, vyučovala němčinu na Vysoké škole ekonomické, překládala, pracovala jako marketingová ředitelka stavebních firem a pracovala v rozmanitých funkcích v Angole, na Kubě a v Indii. Tuto škálu povolání nyní doplňuje činnost spisovatelská.

Autorka o knize a jejím vzniku:

Jako dítě jsem chtěla být spisovatelkou, ale život rozhodl jinak. Ale lásku ke knihám a psaní jsem očividně přenesla na své dvě dcery, Lucii Lukačovičovou a Petru Lukačovičovou, které obě začaly publikovat povídky ve velmi útlém věku. Radovala jsem se z toho, zvlášť když Lucii začaly vycházet romány (už jich vydala samostatně nebo ve spolupráci s dalšími autory včetně Petry sedm), a když vyšel také první samostatný román Petře. Jejich úspěchy jsem nejdřív jen dokumentovala na své webové stránce www.ivana-dirk.info. Jednou mě však napadlo, že bych mohla nechat fiktivní hrdinku Arnoštku projít celým svým životem. A tak vznikl román Putování za dalekým snem. Dnes si asi nikdo nedovede představit, jak se stopovalo ze Západního Berlína přes Skandinávii dál až do indického hlavního města Bombaje. Nebo jaké to je, jet angolskou pustinou s ozbrojeným konvojem do Alto Catumbela. Nebo jak někdo, kdo neumí jezdit na koni, strávil v kubánském masívu Sierra Maestra den na koňském hřbetu, po stopách partyzána Camilla Cienfuegos. A tak dále. V románu jsou i klidné pasáže, protože dětství Arnoštky bylo klidné. A spousta milostných omylů. Na konci se píše o cestách do Japonska, Číny, Srí Lanky a dalších zemí včetně historických a sociologických exkurzů o těchto zemích, a o tom, jak je dobrodružné podnikat v Indii a jezdit jako žena na služební cesty na Střední Východ. Snad Vás kniha zaujme.

K dostání:

V mnoha větších knihkupectvích (Neoluxor atd.), všude ji do druhého dne objednají.

Recenze od Otty Horského:

V románu Putování za dalekým snem je hlavní hrdinkou Arnoštka, která popisuje bez přikrašlování šedesát let své komplikované životní cesty. V mnohém očividně založena na autorce samé, Arnoštka vyjadřuje své názory, stanoviska a postoje, nebojí se ani otevřených vyznání o citových záležitostech, i když tápá a hledá cestu. Nejedná unáhleně, vzájemné citové vztahy musí na základě oboustranné zkušenosti uzrát, vše má svůj čas, neboť rozhodnutí pro společný život nebo proti němu znamená velkou odpovědnost jak vůči sobě, tak vůči partnerovi a vůči dětem. Právě tato skutečnost je velkým kladem románu a může být příkladem cesty, jak dospět k pevnému a trvalému svazku dvou jedinců. Jde bezesporu taktéž o velmi dobrý cestopisný román, zaměřený nejen na faktografický popis a na etnika, mezi nimiž autorka pobývala, ale i na otázky historické, sociologické a ekonomické. Román je doplněn osmdesáti výbornými fotografiemi právě těchto nejrůznějších etnik, Evropany a Američany počínaje a Japonci, Číňany, Nepálci, Angolany, Indy a dalšími konče. Zkušenosti autorky získané ze zastávaných zodpovědných řídících postů, zejména z Indie, by měly být povinnou četbou pro všechny, kteří chtějí v Indii podnikat. Na základě získaných poznatků autorka dochází k závěru, že není vhodné automaticky aplikovat zkušenosti z Evropy na cizí země, které mají tradičně jiný společenský a politický vývoj. Putování za dalekým snem spisovatelky Ivany Dirk Lukačovičové lze zařadit jak mezi knihy životopisné, tak cestopisné i sociologické, vše citlivě vyváženo v souvislý a navazující celek. Autorka se tak zařadila v literatuře uváděné jako cestopisný román bezesporu mezi výrazné spisovatelské osobnosti a knihu vřele všem čtenářům a zájemcům doporučuji. Otto Horský

Formát publikace: vázaná, 400 stran, 80 fotografií
Nakladatel: Togga 2016
ISBN: 978–80–7476–092–1

Objednat

Curriculum vitae. Monografie

Autor: Otto Horský – člen Českého klubu cestovatelů – autor celkem 20 knih

Autor této monografie se v průběhu své celoživotní praxe inženýrského geologa dostal jako zodpovědný řešitel k řadě významných projektů a staveb, důležitých nejen z lokálního, ale celostátního, někdy i mezinárodního významu. Některá díla zůstala jen v dokončených projektových řešeních, řada z nich však byla vybudována a jsou vizitkou dobré práce nejen autora této knihy, ale i mnoha dalších inženýrských geologů, projektantů a stavitelů. Stačí jmenovat naši první dálnici, moravský úsek z Prahy do Brna, přečerpávací elektrárnu s přehradami Dalešice a Mohelno, přehrady Josefův Důl, Slezská Harta, přečerpávací elektrárnu Centro Cuba a tepelnou elektrárnu Santa Cruz del Norte na Kubě, projekty v Peru a ve Španělsku. Některé z nich jsou v knize komentovány a je uveden jejich popis včetně bohaté literatury autora. Z tohoto pohledu lze využít autorovy zkušenosti z odborné praxe a dohledat i publikace jiných autorů týkající se komentovaných staveb. Autorova monografie je svědectvím o tom, co se v druhé polovině minulého století a začátkem nového tisíciletí udělalo ve prospěch společnosti a pro representaci našeho státu v zahraničí a může být motivací pro nové generace mladých odborníků.

Autor knihy měl od nepaměti zásadu, že výsledky odborných prací je třeba popularizovat, aby se dostaly do široké veřejnosti, neboť tato má na ně nejen právo, ale může svými kladnými postoji k nim ovlivnit jejich realizaci. Proto nejen psal o svých odborných zkušenostech a o svých zážitcích z cestování, které je běžnou součástí práce geologa, ale o nich i přednášel, vystupoval v rozhlase a televizi, psal scénáře, organizoval výstavy svých fotografií. V jeho monografii jsou všechny aktivity přehledně zaznamenány, včetně rekapitulace všech zahraničních cest a pracovních pobytů. Kniha obsahuje kopie zásadních dokumentů, zahraniční ohlasy na jeho práce a aktivity a je obohacena rozsáhlou fotografickou přílohou.

Počet stran: 367 stran textu včetně obrázků a fotografií
Formát publikace: Formát A5, barevný obal
Vydavatel a tisk: Nová Forma, s.r.o.
ISBN: 978–80–7453–672–4

Další knihy Otty Horského

 

Objednat

Kde ženy vládnou

Autor: Karásková Kateřina – členka Českého klubu cestovatelů, Bird Simon

Že Amazonky dávno vymřely? Hloupost. Vítejte ve společnostech, kde mají navrch ženy!

Nápaditý cestopis vás zavede do čtyř velmi neobvyklých kultur. Poznáte mexické indiánky, které své muže překonávají nejen inteligencí, ale i objemem. V Indonésii prozkoumáte jediný muslimský matriarchát. Vysoko v čínských Himálajích navštívíte nejromantičtější etnikum na světě. A nakonec se na severovýchodě Indie seznámíte s nenápadným kmenem, jehož muži zoufale bojují za rovnoprávnost.

Cíl cesty: skutečně někde vládnou ženy?

Autoři, Kateřina Karásková a Simon Bird, strávili na každém místě dva až tři měsíce. Načrtávali místní lidi, zaznamenávali jejich příběhy a pročítali historicko-etnografické studie. Výsledkem je tato svěží, originální knížka přesahující žánr cestopisu, která zaujme i ty nejzatvrzelejší mužské šovinisty.

Počet stran: 392
Formát, hmotnost: 148 × 210 mm, 573 g
Cena: 350Kč

Objednat

STOLNÍ KALENDÁŘ 2016

Autor: Jiří Kolbaba – viceprezident Českého klubu cestovatelů – autor celkem 8 knih

Tradiční a dnes již i ve světě populární stolní kalendář v luxusním a originálním provedení. Prostřednictvím fotografií Vás autor přenese do světa snů a těch nejexotičtějších představ.

Kalendář prezentuje 24 barevných fotografií (vždy dvě do měsíce) s měsíčním kalendáriem, které je odděleno od týdenního diáře pro Vaše záznamy. Takovýto kalendář si majitel opravdu rád postaví na stůl a bude nad emotivními snímky snít o splnění vlastních cestovatelských snů.

Tento neobyčejný stolní kalendář nabízí samozřejmě také plochu pro potisk (dotisk reklamy na podkladový stojánek kalendáře).

Formát: fotografie – lesklý papír Novatech 300g/m2, černobílé kalendárium – ofset 90g/m2. Rozměr 295 × 185 mm.
Cena: 170 Kč

Další knihy Jiřího Kolbaby

Objednat

Kniha DOPISY Z CEST – Čtvrtý díl

Autor: Jiří Kolbaba – viceprezident Českého klubu cestovatelů – autor celkem 8 knih

Čtvrtý díl knihy cestovatele Jiřího Kolbaby, psaný aktuálně na cestách mobilním telefonem Samsung, doplněný barevnými fotografiemi. Inspirativní sonda do života cestovatele.

Formát: Kniha obsahuje 42 dopisů (135 stran) a 57 barevných fotografií (43 stran).
Cena: 150 Kč

Další knihy Jiřího Kolbaby

Objednat

Země

Autor: Jiří Kolbaba – viceprezident Českého klubu cestovatelů – autor celkem 8 knih

Jako svoji sedmou publikaci vydal Jiří Kolbaba OBRAZOVOU knihu s názvem Země. Kniha je zabalená do dárkové tašky a obsahuje více jak 200 stran barevných fotografií ze všech šesti kontinentů planety.

Formát: 160×160 mm
Cena: 200 Kč

Další knihy Jiřího Kolbaby

 

Objednat

CESTY ZA DOBRODRUŽSTVÍM – PUTOVÁNÍ SEVERNÍ A JIŽNÍ AMERIKOU A NAPŘÍČ TICHÝM OCEÁNEM

Autor: Leoš Šimánek – člen Českého klubu cestovatelů

LEOŠ ŠIMÁNEK se po své první plavbě Tichomořím a severní Kanadou pustil do dalších dobrodružství. Podařilo se mu uskutečnit neobyčejné cestovatelské plány a dostat se do míst, kam zavítal jen málokdo.

Rozhodl se vyhýbat běžným turistickým trasám a stopem projet celým americkým kontinentem až na jeho nejjižnější cíp. Některé úseky urazil pěšky, jako ?hobo? na nákladních vlacích, s loděmi pašeráků, plul i v kánoi vydlabané z kmene stromu. Delší dobu žil mezi přátelskými indiány a měl tak možnost dobře poznat jejich kulturu a obyčeje.

Na své druhé plavbě napříč Jižním Pacifikem zažil celou řadu mnohdy i extrémních dobrodružství. Cestu tentokrát neskončil v Austrálii, nýbrž na Nové Guinei. Nejdřív se tam plavil po řekách, později vyrazil do vysokých, těžko přístupných hor, kde narazil na domorodce, kteří žili ještě jako za doby kamenné.

V této knize tedy autor popisuje své zážitky z dvouletého putování Severní a Jižní Amerikou. Dále pak plavbu Tichým oceánem až na Západní Novou Guineu, která trvala celý další rok.

Vyprávění je doplněno zatím převážně nezveřejněnými fotografiemi.

ISBN: 978–80–904191–4–8
Počet stran: 160
Cena: 348 Kč

Další knihy Leoše Šimánka

 

Objednat

MAGICKÝ SVĚT INDIE A HIMALÁJE

Autor: Dana Trávníčková – členka Českého klubu cestovatelů

Cesto-faktopisy jsou novým žánrem na knižním trhu. Představují poutavý a srozumitelný druh literatury faktu, resp. populárně-naučné literatury, podložený osobním svědectvím z mnohaletého poznávání světa. Vypovídají systematicky a v souvislostech vždy o jedné historicky a kulturně ucelené části světa z hlediska přírody, kultury, historie a etnik a s doprovodem do textu zapracovaných stovek barevných fotografií a názorných mapek.

Magickým světem v nové knize je pozoruhodná část světa kontinentálních rozměrů s jednou a půl miliardou obyvatel a neuvěřitelnou rozmanitostí povrchu, přírody, podnebí, etnik a kultur. Místo zrodu náboženství několika směrů, která se dodnes integrálně prolínají životem zdejší společnosti. Oficiálně se nazývá Jižní Asie. Sestává ze tří částí: země na Indickém poloostrovu: Indie, Pákistán a Bagladéš, ostrovní země Srí Lanka a Maledivy a himalájské země Nepál, Tibet a Bhútán.

Počet stran: 232
Kniha: 500 barevných fotografií a mapek
Cena: 349 Kč

Další knihy Dany Trávníčkové

Objednat

MONGOLSKO NA KONÍCH – aneb zemí Čingischána za indiány východu

VYDÁNÍ TÉTO KNIHY PODPORUJE MONGOLSKÁ AMBASÁDA

Autor: Petr Jahoda – prezident Českého klubu cestovatelů

Po delší odmlce vydává známý cestovatel a fotograf knihu o jedné ze svých cest. Kniha je vhodná pro malé i velké čtenáře, pro kluky i pro holky. Pro každého, kdo má rád koně, dobrodružství, cestování a kovbojský život jako v dobách Divokého západu. V knize najdete i mnoho zajímavostí o Mongolsku, jeho obyvatelích, kultuře a historii. Navštívíte kláštery podobné tibetským. Příběh dokresluje 90 barevných fotografií!

V pořadí již šestá publikace známého autora cestopisů by se také dala nazvat Cesta za splněným snem. Sedmnáct set kilometrů v sedle řídce obydlenou divočinou až k mongolským indiánům. Autor velmi poutavě a napínavě popisuje úskalí cesty, krásnou romantickou krajinu i kovbojský život, který okusil se vším všudy. Jel horami i pouští, tajgou i stepí, brodil řeky, hnal stádo koní, zažil i nebezpečné situace. Musel se naučit nejen vše kolem koní, ale i stopovat jezdce před sebou, projet bažinami i sledovat neznatelné pěšiny vedoucí přes hory.

Mongolsko na koních bude od 1. prosince 2013 k dostání u všech dobrých knihkupců. Zpříjemněte si nadcházející Vánoční čas hezkou knihou, nebo někomu z vašich blízkých milým dárkem.

Knihu můžete mít i s osobním věnováním autora!

Vydání: 1.12.2013
Formát knihy: 216 stran, 90 barevných fotografií, šitá vazba (V8)
Cena: 400,– Kč

MONGOLSKO NA KONÍCH POŠTOVNÉ ZDARMA – podmínky zde

Objednat

Mongolsko na koních v pořadu Dobré ráno na ČT 2

Jednotlivé vstupy s Petrem Jahodou naleznete zde:  – VYSÍLALO SE PŘED ROKEM v říjnu 2012…

První vstup: Cestovatel Petr Jahoda

Druhý vstup: Cestovatel Petr Jahoda

Třetí vstup: Cestovatel Petr Jahoda

Podpořte nás

Líbí se Vám připravovaná kniha Petra Jahody? Můžete nás podpořit… Stačí když umístíte banner na své stránky. Pokud máte zájem, umístěte na svůj web tento html kód:

<a href=" http://www.jahodapetr.cz/mongolsko-na-konich.html" title="Mongolsko na koních">
<img src=" http://www.jahodapetr.cz/uploads/images/banners/mongolsko.gif"
alt="Mongolsko na koních" width="92" height="31" border="0">
</a>

Výsledek by měl vypadat takto:

Další knihy Petra Jahody

Objednat

Pokud jste nenašli svého oblíbeného autora cestopisů na této stránce, najdete ho na některé z podstránek: Autoří více knih a Autoři jedné knihy