Cestopisy, videokazety a další díla našich členů

MULTIMEDIÁLNÍ CD – Australis

Originální multimediální CD-ROM nabízí unikátní soubor informací o Austrálii. Na CD najdete: interaktivní animovanou plně ozvučenou mapu kontinentu, více než 3000 fotografií a video sekvencí přímo v mapě, podrobné mapy národních parků, populárně-naučné texty našich předních odborníků, animovaný paleoatlas vývoje kontinentu, přírodní zvuky, originální hudbu, hlasový doprovod, kulturu současného a původního obyvatelstva, praktické informace o cestování a studiu v Austrálii…

Materiál byl z velké časti shromážděn expediční činností. Na jeho přípravě se významně podílel také Ing. Milan Čermoch, člen Českého klubu cestovatelů. V edici Terra Incognita vydává Moch s.r.o.