Knihy Jiřího Chromého – Cestopisné a životopisné

Putování nejen jižní Angolou

Autor: Jiří Chromý – člen Českého klubu cestovatelů – autor celkem 3 knih

Ve své třetí knize o Angole, Putování nejen jižní Angolou, aneb Kniha v knize, se autor pokouší o zajímavý literární experiment. Vydává v elektronické podobě knihu v knize, což je ve své podstatě více méně úplné shrnutí podkladů, materiálů a základních myšlenek autora, který se připravuje k jejímu celobarevnému vydání v papírové podobě a zároveň k navržení titulu jako zajímavého podkladu k celovečernímu velkofilmu. Námět je nade vší pochybnost velice atraktivní, ať již obsahem života angolské královny i nádhernou a obdivuhodnou angolskou krajinou, která sama o sobě vypovídá natolik, že by byla hodna zfilmování. Vždyť stačí se podívat na obdivuhodné fotografické záběry dosud málo známých a opomíjených vodopádů Ruakana, nad jejichž krásou se tají dech.

Rozepsaná pro tisk čeká na investora. Elektronická verze se pokouší očistit přírodní vědy postavené proti technice. Dobře míněná myšlenka pěkného světa už je tolik znečištěná balastem peněz, pošpiněná spoustou lží a často také komerčně využívaných smyšlenek vypouštěných politiky bez zodpovědnosti a s absencí dopadu následků, až se stala nepoužitelná. Poutník v jednom z dialogů této knihy vyjadřuje přesvědčení, že už podle velmi starých učení je pravda, že člověk je tvor nepoučitelný. Ale vyslovuje naději, že ty malé chvilky – někdy nepatrné záblesky krásy – mu umožní přežít jeho vlastní činění, protože těch nástrah od nárazů vesmírných těles s důsledky v podobě pohybu zemské kůry s děsivými projevy soptění všeho druhu, až po vlastní projevy nejvyššího predátora číhá celá řada.

Kromě základních témat knihy, to je cestovatelského popisu navštívených lokalit velkého okruhu, který autor označil jako „Angolská osma“ a paralelně s tímto popisem postupně se rozvíjejícího z historického hlediska zajímavého příběhu hrdinné angolské královny, je kniha doplněna bohatou fotografickou dokumentací nejen autora, ale i dalších cestovatelů, kteří Angolu buď jen navštívili, nebo tam něco záslužného vykonali. Zejména je doplněna celou řadou fotografií a námětů hodnotných z entomologického hlediska, neboť autor knihy je světově uznávaným odborníkem v tomto oboru, o čemž mimo jiné svědčí jeho stálá expozice v podobě ?Entomologického muzea? v Letovickém zámku.

Zajímavé je motto autora, že „Plánování a vize jsou někdy lepší než skutečnost, i když některá reálná řešení pozitivně překvapí a mohou být i přes počáteční problémy nakonec daleko lepší, pokud jsme trpěliví“, a čtenář mu určitě dá za pravdu, neboť trpělivostí a správně orientovanou pracovitostí a horlivostí přímo oplývá. Přeji proto této knize zatím jen v elektronické podobě mnoho úspěchů s přáním, aby se našli sponzoři schopní podpořit její papírové dopracované vydání a zfilmování tohoto nádherného záměru.

Krátké slovo o autorovi: Píšící stavební inženýr, nadšenec pro vodní a podzemní stavby doma i v Angole, autor článků o broucích i mentor vychovávající novou generaci entomologů v Brně a okolí, autor vědeckých a odborných prací i budovatel Entomologického muzea na zámku Letovice.

ISBN vydané E-knihy: Pro ePub formát: 978–80–7536–080–9, Pro mobi formát: 978–80–7536–081–6 Pro PDF formát: 978–80–7536–082–3

Objednat

Na skok v Angole

Autor: Jiří Chromý – člen Českého klubu cestovatelů – autor celkem 3 knih

Ve své první knize Na skok v Angole podává obraz Angoly tak, jak ji viděl v roce 2010, kdy připravil a zde vedl průzkum trhu pro firmy Sudop Brno a Geotest Brno. Jako zaměstanec Sudopu dvěma cílenými průzkumy před touto cestou ověřil, že je možné zde realizovat bezpečnou firemní expedici, do tehdy z tohoto pohledu málo známé Angoly. Podařilo se mu nejen zajistit požadovaná setkání a jednání pro firmu Sudop Brno, která měla zájem připravit jeho námět na propojení několika samostatných železnic v Angole, ale současně ověřil vše, co by tato země mohla využít z pohledu nabídky rozsáhlých možností a zkušeností Geotestu Brno. Kniha je však nejen o jeho cílených akvizičních aktivitách, ale podává i obraz o někdy až překvapivých výsledcích dynamického rozvoje této země, s poměrně kvalitními komunikacemi, bytovou výstavbou a slušnou životní úrovní. Jak uvádí, tato kniha se pokouší napravit naše zkreslené představy a omyly o této zajímavé zemi, kde nás mají rádi. Angola je nejen africký dřímající obr, ale je to i milá a vstřícná země.

Po návratu z této první expedice, o níž je kniha, však nenašel dostatek porozumění našeho státu pro rozvoj jím navržených aktivit v konkrétních oblastech vědecko-technické a hospodářské spolupráce.Po pominutí zájmu i jeho mateřské firmy, která se potýkala s cílenou diskreditací ze strany zelených při sporu o přestavbu ŽUB a následně jejím finančním propadem, se pokusil osamoceně realizovat svoje nápady. Ale o tom je již jeho druhá kniha.

Počet stran: 148 stran
Vazba: brožovaná vazba
Rozměr: 145×205 mm
Hmotnost: 240 g
Jazyk: český jazyk
ISBN: 9788073292768
Rok vydání: 2011
Cena: 279 Kč

Objednat

Nový okruh Angolou

Autor: Jiří Chromý – člen Českého klubu cestovatelů – autor celkem 3 knih

Ve své druhé knize o Angole, Nový okruh Angolou, se pokouší být nejen průvodcem po jím postaveném velmi zajímavém turistickém okruhu, ale komentuje i konkrétní místa a oblasti, v nichž by bylo možné a zcela reálné navázat vzájemně výhodnou hospodářskou a ekonomickou spolupráci mezi našimi zeměmi. Zmiňuje zejména možnost spolupráce ve vědě, výzkumu, obchodu, při projekci a výstavbě velkých civilních a vodohospodářských staveb, dopravních staveb, ale i možnost výstavby významných investičních celků v Luandě a v jiných oblastech Angoly. Autor seznamuje čtenáře, že Angola je zemí bohatou s volnými finančními prostředky a že není pochyb o tom, že by se mohlo jednat i o možnost investic do České republiky. Kniha je však nejen zajímavá z tohoto, řekněme ekonomického pohledu. Jím navržený turistický okruh Angolou je do jisté míry i objevem pro organizování expedic či cest za poznáním. Jeho osmnáctidenní okruh Angolou zahrnuje místa známá i neznámá, mezi nimi můžeme zmínit Luandu, Wacu Congo, Alto Hama, Huambo, Kulto, Caconda, Lubango, Alto Catumbela, Benguela, Catumbela, Lobito, Sumbe s obřími, u nás málo známými vodopády, Kissama a zpět do Luandy.

Počet stran: 148 stran
Vazba: brožovaná vazba
Rozměr: 145×205 mm
Hmotnost: 210 g
Jazyk: český jazyk
ISBN: 9788073293109
Rok vydání: 2012
Cena: 279 Kč

Objednat