MIROSLAV ČERNÝ – KNIHY, CESTOPISY A BÁSNICKÉ SBÍRKY

SLOVEM SVĚT – příběhy mizejících jazyků

Autor: Miroslav Černý – člen Českého klubu cestovatelů – autor celkem 5 knih

Jedním z aktuálních témat, jež na sebe v posledních letech strhávají značnou pozornost, jsou radikální změny v jazykové mapě světa. Odhaduje se, že z přibližně 6000 jazyků, jimiž se v tuto chvíli na planetě aktivně hovoří, do konce 21. století rovná polovina zanikne. V knize Miroslava Černého se vydáme na vzrušující výpravu napříč naším umlkajícím světem a vyslechneme příběhy pěti mizejících jazyků a kultur, jejichž nositele autor v posledních letech při svých cestách navštívil. Ať už v saharské poušti, cejlonském pralese, australské buši, arktické tundře či v horách západu Ameriky, vypravěč nás nenechá na pochybách, že hlavní bohatství lidstva spočívá v rozmanitosti. Je třeba ji chránit.

Nakladatel: Dauphin
ISBN: 978–80–7272–869–5,
EAN: 9788072728695
Popis: 1× kniha, v8, 248 stran, 14,5 × 21 cm, česky
Rozměry: 14,5 × 21 cm
Rok vydání: 2016
Doporučená cena: 248,– Kč

Objednat

POSELSTVÍ PRACHU. Mýty a legendy Šošonů

Autor: Miroslav Černý – člen Českého klubu cestovatelů

Publikace Poselství prachu přináší antologii vyprávění domorodých kmenů z Velké pánve, tj. etnik tradičně obývajících teritoria dnešních amerických států Utah a Nevada. Jde o v českém jazyce první ucelený a komentovaný soubor severoamerické indiánské slovesnosti, který se věnuje jiné kulturní oblasti nežli Indiánům z Plání. Pozornost zaměřuje především na kmen západních Šošonů, jejichž mytologické a jiné příběhy zasazuje do historického, lingvistického a kulturního kontextu.

Kniha: vázaná, česky
Počet stran: 198
Rozměr: 16,5 × 23,5 cm
Rok vydání: 2013 (1. vydání)
Nakladatelství: Argo
ISBN: 978–80–257–0864–4
EAN: 9788025708644

Objednat

Pátá rovnoběžka. Přírodní národy Asie, Afriky a Ameriky

Autor: Miroslav Černý – člen Českého klubu cestovatelů

Tři výjimečné výpravy do nitra tří kontinentů za třemi domorodými etniky. Takto stručně lze charakterizovat obsah nové knihy Miroslava Černého. V krátkém časovém rozpětí pouhých dvou let autor navštívil Indiány kmene Yekwana z venezuelské Amazonie, hamarské pastevce z údolí řeky Omo a negritské skupiny Semangů z malajské džungle. Jeho cílem bylo zakusit a porovnat životní podmínky a osudy přírodních národů na počátku třetího tisíciletí, konkrétně těch, jejichž sídliště se nacházejí v tropickém pásmu pátého stupně severní šířky. Beletristické záznamy z průběhu cesty se v textu střídají s pasážemi etnografického charakteru i kapitolami z dějin cestovatelství. Kniha tak má nejen literární, ale také odbornou hodnotu.

Kniha, vázaná, česky
Počet stran: 176
Rozměr: 14,5 × 21,5 cm

Objednat

Africká pohlednice

Autor: Miroslav Černý – člen Českého klubu cestovatelů

Novou knihu Miroslava Černého lze jen stěží zařadit mezi klasické cestopisy, třebaže tak svým názvem i výchozími okolnostmi může na čtenáře při prvním pohledu působit. Autor sice vychází ze svých dvou výprav do jižní Afriky, konkrétně do JARu, Lesotha, Svazijska, Namibie, Botswany a Zimbabwe, pojímá je ovšem nezvykle otevřenou, beletristickou formou a neustále se pohybuje na hraně mezi skutečností a fikcí. Jeho Africká pohlednice v sobě pojí několikero žánrů, přičemž schopností kombinovat realistické záznamy z cest s osobitě poetickým nahlížením světa se blíží literární formě, jež se v posledních letech označuje termínem travelog.

Vydal: OPTYS, spol. s r.o.
TS: 13 – Krásná literatura
Počet stran: 94
Vazba: V2 – měkké desky, lepená brožura oříznutá po třech stranách
Čárový kód: 9788085819731
Jazyk knihy: český
Formát: 205×138
Tiskárna: OPTYS, spol. s r.o., Opava

ISBN 978–80–85819–73–1
Doporučená cena: 132,– Kč
1. vydání

Objednat

Kámen kondora

Autor: Miroslav Černý – člen Českého klubu cestovatelů

Druhá básnická sbírka Miroslava Černého zkoumá a rozvíjí jednu ze tří linií, na jejichž souhře a protihře byla vystavěna prvotina Krajina v samotách slova (2005), totiž linii mytickou. Texty vznikly jako reflexe zkušenosti Evropana z návštěvy Peru a Bolívie a mají podobu svérázného básnického deníku, jehož jednotícím rámcem je mýtus o kondorovi.
Černý nenavazuje na vyzkoušenou tradici tzv. „básní z cest“, které nezřídka trpí prvoplánovostí a určitou sentimentalitou vyvolanou duchem místa. Zakotvenost mýtu v každodenní, pro Evropana drsné peruánské realitě zároveň Kámen Kondora zbavuje potenciálních rysů „pohádkovosti“ či falešné exotičnosti. Souvislosti nové sbírky Miroslava Černého je třeba hledat v angloamerické literární tradici; v kontextu moderní české poezie je spíše výjimečným počinem. Od současné básnické tvorby se výrazně odlišuje mimo jiné i tím, že subjektivní vidění světa je zde nahrazeno věčnou, „kolektivní“ pravdou mýtu.
Sbírku tvoří 24 básnických textů kratšího rozsahu. Vzhledem k jednomu z cílů vydání sbírky – básně jsou věnovány Černého adoptivní dceři Noemi, která žije v Peru – vycházejí texty v „zrcadlovém“ překladu do španělštiny (přel. Kamil Maschke). Celek knihy dále doplňují kresby Rostislava Herrmanna z opavského sdružení výtvarníků Skupina X.

200 ručně číslovaných výtisků, 80 stran, pevná vazba, barevný přebal, Doporučená prodejní cena 95 Kč

Kamil Maschke / překlad do španělštiny, Rostislav Herrmann / ilustrace, Jan Gřešek / grafická úprava, typo a návrh obálky,

Objednat