MARIE MIKUŠOVÁ – KNIHY A CESTOPISY

Africké příběhy – 23 let života a cest v Africe

Autor: Marie Mikušová  – členka Českého klubu cestovatelů

Africké příběhy vznikaly postupně na základě opakovaných cest do zemí jižní Afriky, tj. JAR, Zimbabwe, Namibie, Lesotho, Swazijsko, Botswana, Mozambik, Malawi, Zambie a Angola. Zpočátku jsme cestovali za africkou nádhernou přírodou včetně národních parků bohaté na zvěř. Postupně jsme začali směřovat naše putování za lidmi, za jejich životem a tradicemi. Země jižní Afriky měly kdysi dávno stejnou historii. Současnost odráží nedávnou kolonizaci, důsledky osvobozeneckého hnutí a v poslední řadě snahu vzniklé problémy řešit. Země jižní Afriky jsou stále vzájemně provázané. Africké příběhy jsou příběhy nejenom těchto zemí, ale i měst, vesniček, lidí a zvířat, které dokreslují, jak jejich historii, tak i současnost. Příběhem je i africké tradiční umění, které je nedílnou součástí africké kultury.

Objednat

Žila jsem v Africe

Autor: Marie Mikušová  – členka Českého klubu cestovatelů

Před čtyřmi lety jsem se vrátila z Jihoafrické republiky, kde jsem žila šest let a kam se stále vracím, protože manžel v této zemi žije a pracuje… V roce 1991 se s manželem narychlo rozhodovali, zda jet či nejet do Jihoafrické republiky. Nakonec odjeli. O této zemi věděli strašně málo. Postupně ji poznávali přes školu dětí, zaměstnání, sousedy, přátele a kolegy nejrůznějších barev pleti, cestováním skrz naskrz, ale i z nejrůznějších politických událostí, kterých bylo právě v té době nesmírně mnoho a které měly dopad na všechny skupiny obyvatel JAR. Je to kniha o zemi, kde žijí pospolu zcela odlišné kultury, kde jsou popsány zážitky, kterým byli vystaveni, historie této země, bez které je obtížné současnou Jihoafrickou republiku pochopit, specifika kultury jejích obyvatel a zážitky a zkušenosti z cest po nádherné přírodě JAR i zemí sousedních.

Objednat