VERONIKA ŠKVÁROVÁ – KNIHY A CESTOPISY

77 výletů po stopách Starých pověstí českých

Autor: Věra a Veronika Škvárovy – Veronika je členkou Českého klubu cestovatelů

Staré pověsti české Aloise Jiráska, dílo jednoho z nejslavnějších českých spisovatelů, četl ve škole snad každý z nás a mnozí se k němu ještě po letech často vracíme. Kouzlo těchto pověstí v nás probouzelo zvědavost, jak všechna ta bájná místa z knihy vypadají, a možná i přání se do těchto míst jednou podívat. Určitě mnoho obdivovatelů Jiráskova díla zajímá, jak se za tu dobu všechny hrady a města změnily. A právě jim je určena tato kniha, která nabízí výlety jak po stopách pověstí, tak i po stopách historie, nepomíjí ani přírodní krásy a technické památky, a čtenář zároveň pozná, jak se popisovaná místa měnila v běhu času. Kniha, kterou držíte v ruce, vám nabízí návštěvu míst, o nichž se Jirásek ve svém díle zmiňuje. Je možné, že historické nebo archeologické výzkumy některé z událostí popisovaných ve Starých pověstech českých, lokalizovaly do jiných míst, či danou událost vůbec nepotvrdily, autorky však vycházely z Jiráskova díla a jím uváděných údajů.

Míst popisovaných Jiráskem je mnohem více, než tato publikace obsahuje, ale některá z nich už nelze lokalizovat a jiná dnes již nenabízejí nic, co by historickou událost připomínalo. Vybrána byla ta nejzajímavější či nejhezčí. Jiráskovy Staré pověsti české čtenáře zavádějí i mimo území ČR a stejně tak i tato publikace nabízí návštěvu míst v zahraničí spojených s českou historií.

Výlety byly koncipovány pro pěší turisty, u každého výletu je uvedeno, zda ho lze absolvovat i na kole či s kočárkem. Nakonec byl přidán jeden výlet – okruh autem v Dolním Rakousku, protože i zde leží několik míst úzce svázaných s událostmi významnými pro českou historii, a byla by škoda je vynechat, třebaže je doprava mezi nimi pomocí veřejných dopravních prostředků komplikovaná.

Každý výlet je koncipován tak, aby navštívil jedno z míst popisovaných Aloisem Jiráskem a k tomu nějakou další zajímavost nacházející se v okolí: například zajímavé přírodní útvary, nádherné vyhlídkové body, zajímavá a poučná muzea, kulturně-historické památky nebo zábavní zařízení.

U každého výletu je uveden úryvek a název pověsti vztahující se k danému výletu. U jednotlivých tras nechybí podrobné mapky, z nichž lze vyčíst mnoho údajů. Autorky všechny trasy osobně prošly a sestavily je tak, aby jich co nejvíce bylo dostupných pro celou rodinu, tedy i pro předškolní děti. Pro lepší orientaci jsou výlety v knize rozděleny do skupin podle regionů, na jehož území trasa leží, nikoliv podle pověstí.

ISBN: 978–80–242–3926–2
Počet stran: 192
Hmotnost: 508 gr.
Vydavatelství: Universum

Objednat

77 výletů s dětmi přes hranice

Autor: Věra a Veronika Škvárovy – Veronika je členkou Českého klubu cestovatelů

Tato kniha vás zavede na pozoruhodná, turisticky přitažlivá místa, která leží u našich nejbližších sousedů, jen kousek za státní hranicí. Že vás ještě nikdy nenapadlo nakouknout při svých cestách za naše hranice, nebo znáte jen oblasti přilehlé k vašemu bydlišti? Prohlédněte si tuto publikaci a budete překvapeni, kolik zajímavostí u našich nejbližších sousedů objevíte. Čekají na vás skvostné přírodní útvary, nádherné vyhlídkové trasy, zajímavá a poučná muzea, či skvostné historické památky – řada z popisovaných míst či objektů je dokonce nějakým zemským nebo evropským unikátem. Autorky všechny trasy znají, osobně je prošly a vybraly to nejatraktivnější a zároveň nejdostupnější, co v příhraničí můžete navštívit. Kniha obsahuje návrhy na jednodenní výlety, koncipované tak, abyste ráno mohli vyjít z nějakého místa v ČR či na státní hranici a večer výlet zakončit opět v České republice. Zajímavých míst je v příhraničí samozřejmě mnohem více, vybrána ale byla ta, do kterých je možné se dostat veřejnou dopravou a celý výlet zvládnout za jeden den. Dostupnost výletu veřejnou dopravou byla hlavním kritériem při jejich výběru. Výlety jsou navrženy tak, aby při nich bylo možné využívat přeshraniční regionální dopravu a nebylo třeba platit drahé mezinárodní jízdné. Na většině popsaných linek platí český tarif, nebo regionální jízdenky. U všech výletů je možné ubytování na území ČR. Všechny trasy jsou zamýšleny pro pěší turisty, ale mnohé z nich lze absolvovat i na kole, což je označeno u jednotlivých výletů piktogramem. Návrhy tras jsou natolik rozmanité, že si z nich vybere opravdu každý. Některé výlety jsou vhodné i pro předškolní a velmi malé děti, jiné zvládnou spíš dospělí a zdatné děti. Mnohé z výletů jsou okružní, jiné mají odlišné místo startu a cíle, ale každý končí i začíná na zastávce veřejné dopravy. Při některých cestách lze navštívit historické památky, jiné vedou cestovatele pouze přírodou a při dalších je možné navštívit muzea či technické památky. U jednotlivých tras nechybí podrobné mapky, z nichž lze vyčíst mnoho údajů, doporučujeme však vybavit se i kvalitní turistickou mapou. Kniha je k dostání v knihkupectvích.

Vydavatelství: Universum
ISBN: 978–80–242–2944–7
počet stran: 192

Objednat

Indonésie – Jak ji pozná málokdo

Autor: Veronika Škvárová – členka Českého klubu cestovatelů

„Pokud se vám tu líbilo, vyprávějte to doma, a pokud se vám nelíbilo, vyprávějte to také!“ Indonésie je fascinující asijská země, která turistům nabízí mnoho pěkného: zajímavou přírodu,nádherné památky i pro Evropana neobvyklou kulturu a tradice. Autorka tohoto cestopisu však Indonésii nepoznávala jako obyčejná turistka, ale jako studentka stipendijního programu pro výuku indonéštiny, a strávila v ní celý rok. Proto kniha není příliš obvyklý cestopis. Ačkoli Veronika Škvárová během svého pobytu navštívila řadu turisticky atraktivních míst, památky a zajímavé přírodní lokality v této knize slouží jen jako kulisy fascinujícího vyprávění o indonéských reáliích a povaze, přístupu zdejších lidí k životu, zodpovědnosti i vlastnímu zdraví. Řada popisovaných situací možná hraničí s absurdním divadlem, ale pro člověka, který se s nimi musel denně potýkat, mohly být tvrdou zkouškou trpělivosti a pevných nervů. Indonésie – Jak ji pozná málokdo je netradiční a skvělá kniha o nádherné exotické zemi, viděné kritickýma očima studentky, která měla možnost poznat věci, jež běžným turistům zůstanou skryté.

Název: Indonésie – Jak ji pozná málokdo
Nakladatel: Universum
Počet stran: 208
Vazba: Vázaný
Formát, hmotnost: 155 × 234 mm, 570 g
Vydáno: 2010/09
ISBN: 978–80–242–2732–0

Kniha je k dostání v knihkupectvích.

Objednat

Turistický průvodce po poutní cestě do Santiaga de Compostela

Autor: Veronika a Jitka Škvárovy  – Veronika je členkou Českého klubu cestovatelů

První česky psaný turistický průvodce po svatojakubké poutní cestě do Santiaga de Compostela ve Španělsku. V průvodci je detailně popsána nejfrekvenrovanější a pro poutníky nejlépe vybavená trasa tzv. Camino frances a to v úseku 760km dlouhém, z městečka Roncevalles na španělsko-francouzské hranici do Santiaga de Compostella v Galicii a dále dalších 90 km ze Santiaga na „konec světa“ Finisterru. V průvodci najdete i mnoho praktických informací, které se jinak těžko získávají. Knihu vydalo nakladatelství TRIBUN EU s.r.o. v listopadu 2008.

Cena: 140Kč
Počet stran: 85
Formát: – A5, vazba kroužková-kov (pro poutní cestu velmi praktická, jednoduše se dají vytrhnout listy s popisem již prošlé trasy a tak váha zavazadla pomalu ubývá, většina průvodců po této cestě má tuto vazbu),
ISBN 978–80–7399–555–3.

Objednat