Další knihy Milana Štourače

NEODOLATELNÁ VÁBNIČKA VANDRŮ

Autor: Milan Štourač – člen Českého klubu cestovatelů

Čtvrtá kniha tohoto svérázného cestovatele, výletníka a dobrodruháčka má znovu pět částí. Nynější příběhy nás tentokráte zavedou do exotičtějších zemí různých kontinentů. Své zážitky líčí Milan přesvědčivým způsobem, upřimným srdcem a s otevřenýma očima.Jak sám říká:Tyto prožité chvíle na svých cestách mně snad,na rozdíl od jiných věcí, nikdo nevezme!Knížka začíná objevováním jedné z posledních „divočin“ Evropy, hornatého a nově vzniklého státečku Kosova. Následovala cesta i do sousední Makedonie. Druhý příběh je věnován zemím spjatých s dávnými kulturami střední Ameriky. Zavítáme do oblasti tzv… „Opeřeného hada“ a budeme se toulat po Mexiku, Guatemale, Hondurasu a Belize. V kapitole o Mexiku nechybí ani poutavé prožitky, kdy se autor dostal nechtěně v jednom městě i do uličky lásky a v ní byl doslova naháněn lehkými žádostivými děvami. Třetí část patří nejrozmanitější zemi Afriky, dnešní Etiopii. Seznámíme se s horskými sceneriemi a kostely na severu bývalého Habeše. Jih země nám představí i různá bizarní domorodá etnika. Především historie je zastoupena ve čtvrté části publikace, neboť se v ní seznámíme s Libanonem, dřívější dávnou Fenicií. V pátém příběhu je popsána poslední cesta dobrodruháčka po Malaysii, Singapuru a především po Filipínách. Toto putování kouzelnými oblastmi Asie zakončí tyto cestovatelské vandry v knize popsané a uvedené.Na závěr se autor pokusil i dotknout problémů dnešní doby.

MILAN ŠTOURAČ-dobrodruháček ,žije v Jinačovicích.

Cena: 250 kč
K dostání přímo u autora

Objednat

ZE ZÁPISKŮ DOBRODRUHÁčka, pro kterého je dobrá každá kačka

Autor: Milan Štourač – člen Českého klubu cestovatelů

Kniha Ze zápisků dobrodruháčka má základ v příbězích, prožitcích, které autor prožil na svých cestách, žádné opisovaní z bedekrů. Střídají se v ní napínavé příběhy ze zážitky s poznávaním nových lidí, setkávání se s kamarády a ukazuje nádhernou dobrosrdečnost a pohostinnost obyvatel napříč celou Evropou. Pět příběhů, sólo cestovatele, stopaře a dobrodruháčka.

Cena: 260Kč
K dostání přímo u autora

Objednat

Barvitosti toulek

Autor: Milan Štourač – člen Českého klubu cestovatelů

Kniha Barvitosti toulek: navazuje na knížku předchozí. Autor nás v ní tentokrát zavede nejenom na evropský kontinent, ale i do vzdálenějších míst. Cesty jsou opět směřovány především autostopy. Spaní volil Milan,tak říkajíc kde se dalo. Kniha Barvitosti toulek Vám poskytne užitečné informace o místech, které autor navštívil. Seznámí Vás se zajímavými pamětihodnostmi a přírodními krásami a zároven se skvěle pobavíte při začtení do leckdy dobrodružných i veselých příběhů.

Objednat