Paštiky: Májka; Matěj; Svačinka a Pasta z uzeného masa v obalech EASY PEEL Dále tyčinka Ovocný chlebíček

Testované výrobky:paštiky: Májka; Matěj; Svačinka a Pasta z uzeného masa v obalech EASY PEEL Dále tyčinka Ovocný chlebíček.
Doba testování: 21.10. – 28..11.2009 (cca 40 dní). Podmínky testu: Expediční činnost ve vzdálené tropické oblasti. Destinace – tropický ostrov Nová Guinea (Papua ? provincie Indonésie, dříve Irian Jaya ? druhý největší ostrov světa, severně od Austrálie), cca 3 – 4°jižně od rovníku. Klimatické podmínky v testovací destinaci ? Denní teploty 30 – 35°C, noční teploty 25 – 28°C. Při vystavení batohu slunečnímu záření teplota uvnitř, kde byly výrobky uskladněny, dosahovala až 50°C! Po celou dobu testu byly obaly výrobků vystaveny působení 100% vlhkosti vzduchu v tropickém deštném pralese. Po celou dobu testu nebyly výrobky nikdy uskladněny v chladu! Při přepravě letadlem na ně navíc působily změny tlaku, tedy se dá říci, že byly uskladněny v nadmořské výšce od 0 m.n.m. až po 4000 m.n.m (let malým letadlem bez vyrovnávání tlaku v kabině letadla). S výrobky nebylo zacházeno se zvýšenou opatrností. Výrobkům nebyla věnována zvýšená pozornost a bylo s nimi zacházeno jako s materiálem, nikoli jako s potravinou (tím je myšleno, že o výrobky nebylo pečováno dle hygienických norem platných pro potraviny v České republice ani dle návodu na uskladnění v chladnu doporučeného výrobcem).
Výsledek praktického testu: I přes extrémní klimatické podmínky praktického testu nevykazovaly testované výrobky žádné kvalitativní ani chuťové změny po celou dobu testu, ani v jeho závěru (toto subjektivní hodnocení nebylo ověřeno laboratorně). Dle mých praktických zkušeností s těmito výrobky, mohu prohlásit, že vlivem dlouhodobého působení vysokých teplot (cca 40 dní 30°C a krátkodobě až 50°C) se nemění kvalita a tedy ani použitelnost výrobků, respektive poživatelnost ani jejich chuť. Všechny tyto patentované paštiky jsou opatřeny novým obalem EASY PEEL, který je tvořen víčkem z hliníkové fólie, která je tepelně navařena na spodní plášť plechovky. Tento obal tedy v sobě spojuje výhody rychlého a snadného otevírání i vysokou odolnost proti mechanickému poškození. Tedy i při použití tohoto odolného kombinovaného obalu, není potřeba žádný otvírák, nebo jiný nástroj k otevřené „konzervy“. Lze ji otevřít rukou. Ovocný chlebíček je vhodný jako kalorická bomba při velké fyzické zátěži. Lze jej doporučit i na sportovní aktivity jako potravinový energetický zdroj. Jeho obal je standardní, jako se používá běžně u tyčinek podobného charakteru.
Praktický test provedl: Petr Jahoda, prezident Českého klubu cestovatelů.
Závěr: Český klub cestovatelů doporučuje tyto výrobky firmy Hamé s.r.o.: paštika Májka; paštika Matěj; paštika Svačinka, paštika Pasta z uzeného masa a tyčinka Ovocný chlebíček. Výrobky je možno použít pro jakékoli cesty spojené s turistikou, nebo i jen rekreační pobyty bez stravy, stejně jako pro sportovní aktivity. Při jejich uskladnění nevadí vysoké teploty a jsou velmi odolné proti mechanickému poškození (viz test). Zejména vhodné pro autoturistiku, autobusové zájezdy s cestovními kancelářemi, rodinnou dovolenou v rekreačních zařízeních, nebo na chatách či v kempech a pro oblasti s vysokou průměrnou teplotou bez možnosti uskladnění potravin v chladu. S tímto doporučením souvisí i právo používat na výše jmenované výrobky reklamní razítko Českého klubu cestovatelů a to razítko „Doporučeno“. Toto je možno používat dle uvážení výrobce přímo na obalu výrobku, nebo v reklamní kampani apod.