Informace pro partnery Českého klubu cestovatelů

Informace pro výrobce, dovozce a případné partnery, kteří uvažují o podpoře Českého klubu cestovatelů buď zadáním testování vybavení, nebo reklamním použití.

CO NABÍZÍME NAŠIM PARTNERŮM A SPONZORŮM

1. Povolit používání výroku podporujeme Český klub cestovatelů.

2. Používat jméno klubu jako partnera nebo jiným dohodnutým způsobem.

3. Zmiňovat sponzora v mediích (kde to akceptují) – reportáže, rozhovory apod.

4. Rozeslání informací o sponzorovi našim členům klubovým věstníkem. (Zrušeno do odvolání)

5. Umístění reklamy sponzora na videokazetě „Nejdivočejší místa světa“ – připravujeme.

6. Propagace sponzora v Galerii Českého klubu cestovatelů.

7. Poskytnutí prostoru na našich webových stránkách, nejen pro odkaz na sponzora.

8. Dohodnout reklamu pro sponzory v připravovaných cestopisných knihách našich členů.

10. Propagaci našich sponzorů na akcích a v tiskovinách Českého klubu cestovatelů.

11. Autogramiády našich členů a účast osobností českého cestování na prestižních a propagačních akcích sponzora.

12. Zajišťování cestovatelských besed s promítáním diapozitivů, nebo s videoprojekcí, na akcích organizovaných sponzorem.

13. Testování nejen outdoorových výrobků na cestách a expedicích našich členů – včetně vypracování posudku.

AKTUÁLNĚ MŮŽEME NABÍDNOUT SPECIÁLNÍ AKCE

1. Uvádět firmu sponzora jako svého partnera na materiálech určených k propagaci výstavy Petra Jahody – Nejdivočejší místa světa – Lidé a zvířata, která bude v ZOO Dvůr Králové nad Labem umístěna v Galerii ZOO spolu s obrazy Zdeňka Buriana. Výstava bude probíhat po celé dva měsíce červenec a srpen 2002.

2. Uvést firmu sponzora jako svého partnera na této velké výstavě v ZOO DK (nevzniknou-li překážky ze strany ZOO, k čemuž by neměly být důvody)

3. vzorky Vašeho zboží a výrobků, které můžeme z části použít pro potřeby klubu a z části jako ceny na akcích které pořádáme, nebo na kterých se nějakým způsobem podílíme

Bez finanční a materiální pomoci nemůže žádná podobná nezisková organizace dlouho existovat. Přesto nechceme obtěžovat potenciální sponzory žádostmi o sponzorství. Stejně jako Vy, jsme zde také my, především pro české cestovatele a sportovce, pro naše členy a Vaše zákazníky. Pokud byste měli zájem o jakoukoli spolupráci s Českým klubem cestovatelů, prosím ozvěte se nám. Jistě najdeme způsob, jak si být vzájemně prospěšní. Máme firmám co nabídnout, úspěchy našich členů mají světovou úroveň a Český klub cestovatelů si, nejen díky tomu, ale také díky naplňováním svých cílů, získal značnou vážnost a vysokou prestiž nejen u nás, ale také za hranicemi České republiky.

O případném sponzorství je zmocněn jednat Petr Jahoda – prezident Českého klubu cestovatelů

  • tel. 606 711 712.

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI ČESKÉHO KLUBU CESTOVATELŮ

Jak jsme již uvedli, Český klub cestovatelů je neziskovou organizací a proto finančně závisí především na zájmu, pochopení a ochotě sponzorů. Pokud by kterákoli česká, nebo zahraniční firma měla zájem jakýmkoli způsobem pomoci při realizaci cílů činnosti Českého klubu cestovatelů, nechť nás její kompetentní zástupce kontaktuje. Jsme otevřeni jednáním.

PROČ JE SPOLUPRÁCE S ČESKÝM KLUBEM CESTOVATELŮ PRO VÝROBCE I DOVOZCE OUTDOOROVÉHO VYBAVENÍ PŘÍNOSNÁ

V dnešní době si velké firmy testují své výrobky buď samy, jako třeba Alpinus, nebo prostřednictvím některých osvědčených expedičních teamů, jako je třeba Himalaya 8000. Na testování vybavení tímto způsobem vynakládají poměrně značné finanční prostředky, které se jim díky dobrým výsledkům těchto dnes již přinejmenším poloprofesionálních expedic bohatě vrací. Z pohledu běžného spotřebitele se testování takovým způsobem nemusí zdát dostatečné, přece jen jsou tyto stálé expediční týmy svým sponzorům do značné míry zavázány. A to je to proč si poměrně hodně lidí chce ověřit tyto informace také jinde, třeba u nás. Český klub cestovatelů spotřebitelům totiž nabízí historii expedic, kterých se jeho členové účastnili a na kterých testovali různé vybavení různých firem a hlavně v různých podmínkách, jak extrémních, tak i středně náročných, tedy podmínkách ve kterých dané výrobky bude používat běžný spotřebitel. Každý si tak může udělat vlastní názor vycházející z výsledků několika expedic. Další důvod proč tyto informace spotřebitel hledá právě u nás je ten, že se zde dozví i o expedicích, o kterých dříve nevěděl. Naše testování není odborné, nechceme si hrát na testovací firmu, která umí roztrhat stan ve větrném tunelu a spočítá jakou silou byl namáhán ten který šev. Naše testování je přísně uživatelské. Testujeme použitelnost a životnost výrobků běžné kvality při jejich praktickém použití. Přímo v terénu. Výrobky netestuje jen jediná osoba a tak se do značné míry vyhneme i subjektivitě jednoho názoru, prostě tím, že u nás je možnost porovnání s výsledky stejného testu provedeného jiným člověkem.

Smluvně dané formulace, jejichž právo užívání Český klub cestovatelů zapůjčuje na předem smluvně dohodnutou dobu firmám k používání v jejich propagačních materiálech. Právo používání těchto formulací klub firmám zapůjčuje pouze na výrobky, které členové klubu testovali a jejichž kvalita a použitelnost odpovídá parametrům udávaných výrobcem.

1. testováno Českým klubem cestovatelů
2. tento výrobek doporučuje Český klub cestovatelů
3. osvědčený výrobek, několikrát testován Českým klubem cestovatelů
4. osvědčený výrobek, mnohokrát testován Českým klubem cestovatelů
5. osvědčený výrobek, dlouhodobě testován Českým klubem cestovatelů
6. tento výrobek je používán na expedicích Českého klubu cestovatelů
7. jiná formulace, odsouhlasená jak výrobcem tak Českým klubem cestovatelů

PREZENTACE EXPEDIC

Tato prezentace slouží jiným členům i veřejnosti k získávání informací o akcích členů Českého klubu cestovatelů. Členům, kteří tyto zprávy poskytují slouží nejen jako propagace jejich samostatné činnosti a úspěchů, ale i jako způsob naplňování smluv se sponzory, jako jeden z možných způsobů prezentace sponzorské podpory expedici, třeba hodnotící zprávou o kvalitě a použitelnosti poskytnutého, nebo testovaného vybavení. Ostatním nezúčastněným pak usnadňují tyto zprávy orientaci na trhu při výběru vybavení, protože co může být lepším doporučením jakéhokoliv výrobku, než jeho výsledky při použití na expedicích, přímo v terénu. A tady bude mít potenciální klient možnost porovnat výsledky několika expedic i osvědčenost různých výrobků podobného, nebo stejného charakteru v různých, nebo podobných podmínkách, testovaných různými lidmi. To jsou velmi cenné informace, které podle našich informací dosud nikdo nenabízel.

PREZENTACE OUTDOOROVÉHO VYBAVENÍ

Toto je část, kde bude klub prezentovat jednotlivé výrobky a výrobce s odkazem na konkrétní jednu, nebo několik expedic, které tyto výrobky testovaly. U každého testovaného výrobku bude uveden výčet expedic, na kterých byl členy Českého klubu testován a s jakými výsledky. V seznamu expedic si pak bude moci každý zpětně najít podrobnější zprávu jak o expedici a jejím průběhu, tak i o použitém vybavení a osobě, která ten konkrétní výrobek testovala. Bude si moci porovnat výsledky a jeho použitelnost i několik roků nazpět. To je to, co by mělo výrobce motivovat jak ke zvyšování kvality svých výrobků, tak i k opětovnému testování.

PODPORA NĚKTERÝCH VYBRANÝCH EXPEDIC

Český klub cestovatelů podporuje některé expedice, na nichž se nějakým způsobem podílejí i jeho členové již v jejich přípravné fázi. Některé podporuje pouze propagačně, některé může ve spolupráci se sponzory částečně, nebo i zcela vybavit a v některých případech se může na expedici i finančně podílet.