Z ČINNOSTI NAŠICH ČLENŮ

Praha  – 2002 (leden – únor )  – Nejdivočejší místa světa – Asijské doteky – Africké rituální masky společná výstava několika autorů  – Galerie Mladé Fronty  – doba trvání: 17 dní

P. Jahoda – Brno, J. Kaman – Pardubice a T. Mikušová – Praha  – všichni zúčastnění jsou členy Českého klubu cestovatelů Výstava fotografií Petra Jahody, autora knihy Nazí a divocí, nazvaná Nejdivočejší místa světa, byla zaměřena na přírodně žijící národy Afriky, Asie a ostrova Nová Guinea. Výstava fotografií Juraje Kamana, autora knihy Cesta za splněným snem, nazvaná Asijské doteky, dokumentovala autorovu cestu několika asijskými státy. Táňa Mikušová vystavovala unikátní rituální africké masky pocházející převážně ze západní a střední Afriky (Gabonu, Konga …)

Tato první společná výstava několika členů Českého klubu cestovatelů měla velký ohlas a významným způsobem tak přispěla k popularizaci klubu. Zajímali se o ni nejen novináři, ale i jiná média.

Pořadatel: Český klub cestovatelů a CK Poznání Sponzoři: Výstavu sponzorovala cestovní kancelář Poznání. začátek

Český klub cestovatelů http://www.ckc.cz e-mail: info@ckc.cz