Vodní filtr Katadyn BeFree

Doba praktického testování: srpen a září 2017
Podmínky testu:voda z přírodních zdrojů byla nabírána během teplých dní i po dešti na mnoha českých potocích a řekách během prázdninových i víkendových putování. Jeden z testů proběhl i v rakouských Alpách na potocích protékajících pastvinami s hovězím dobytkem.
Průběh praktického testu: Filtrační systém (dále filtr) splňuje vše, co o něm výrobce uvádí. Velkou výhodou tohoto filtru je, že zachycuje nejen améby, ale i výrazně menší bakterie. Filtr vodu nejen filtruje, ale nechemickou cestou i sterilizuje. Přefiltrovaná voda se dá okamžitě pít. Je to tedy konec čekání na vodu. Ani dvě hodiny, ani třicet minut. Pijete okamžitě!

Voda čerstvě nabraná do filtru nijak nezmění chuť ani zápach. Filtr je zcela inertní. Pouze při delším uskladnění vody v nádobce filtru má voda slabou chuť a zápach po plastu. Nedoporučujeme tedy vodu ve filtru uchovávat. Filtr je primárně určen k okamžité filtraci vody a její spotřebě. Filtrovaná voda z filtru vytéká až překvapivě snadno a ve velkém množství. Tuto výhodu ocení každý, kdo putuje ve skupině. Během několika minut se u vodního zdroje může napít i více lidí.

Vodu lze pít přímo z filtru náustkem, který je shodný s podobnými náustky na prodávaných balených vodách v plastových lahvích. Je tedy snadno vyměnitelný a dokonce si každý může nést i svůj vlastní náustek.

Pokud je třeba vodu filtrovat do jiné nádoby, třeba do ešusu, nebo polní láhve, umožní náustek vhodně směrovat proud vody.

Velmi praktické je i to, že skladný měkký plastový pytlík filtračního systému naplněný vodou jen ze dvou třetin lze podvléci pod opaskem kalhot a kartuši s náustkem přes něj přehnout. Takto ho můžete nést již bez jakýchkoliv dalších pomůcek. To je příjemné zejména tam, kde je mezi vodními zdroji větší vzdálenost. Naopak kde je zdrojů dost, stačí po napití vylít přebytečnou vodu z filtru, smotat jej a vejde se do kapsy. Filtrujete skutečně jen tolik vody, kolik jí potřebujete!

K životnosti filtru je nutno dodat, že jako u každého filtru je lépe se vyvarovat zakalené vodě, která samozřejmě jemný filtr výrazně zanáší. Pokud filtrujete čistou, nebo jen mírně zakalenou vodu, tak filtr dle výrobce vydrží 1000 litrů. Na náročných expedicích filtrujeme 6–10 l vody na osobu a den. Trvání expedice v exponované části bývá 10 – 14 dní. Tedy maximálně 140 l vody na osobu. Většina uživatelů neudělá více jak jednu až dvě takové expedice do roka. Životnost jedné kartuše je tedy několik let…

Upozornění: Jako kterýkoliv jiný filtr, nebo kapky či tablety na úpravu vody, ani tento přístroj nedokáže z vody odstranit chemikálie. Úprava chemicky znečištěných vod nadále patří do laboratoří.

Co o výrobku říká výrobce:

Systém na filtraci vody sloužící ke snížení hladiny bakterií a cyst prvoků, které se běžně vyskytují ve vodě z přírodních zdrojů, až o 99,9999% a zvyšuje tak bezpečnost vody, kterou pijete. Je ideálním společníkem při turistice, táboření v divočině nebo do míst, kde upravená voda není k dispozici.

Filtr BeFree byl vyvíjen firmou KATADYN celé tři roky s cílem odstranit nedostatky podobných konkurenčních výrobků, zejména nutnost tlakového proplachu a problém zanášení prostoru filtru způsobující nárůst baktérií a plísní. Toto se podařilo a filtrační láhev BeFree tak může přefiltrovat v optimálním případě až 1000 litrů čiré nebo mírně zakalené vody, což následné 2 roky testování v terénu potvrdily.

Praktický test provedl: Petr Jahoda, prezident Českého klubu cestovatelů (www.JahodaPetr.cz).

Výsledek praktického testu: Tento výrobek splňuje všechny parametry, které o něm ke dni testování udával výrobce / distributor.

Doporučeno / nedoporučeno: Na základě provedeného praktického testu Český klub cestovatelů tento výrobek doporučuje.

Závěr: Český klub cestovatelů povoluje výrobci / distributorovi používat k propagaci tohoto výrobku razítko Českého klubu cestovatelů DOPORUČENO.