Earthbound – hnědé vložky – výborné

POZNÁMKA: testy jsou hotové ale pan Jahoda je nestihl napsat, proto kompletní výsledky budou až se vrátí z cest.