Lečo s klobásou; paštika Krůtí maso s vejci; paštika Májka

Testované výrobky: konzerva „Lečo s klobásou“; paštika „Krůtí maso s vejci“; paštika „Májka“.
Doba testování: 1.5. – 18.6.2006 (cca 50 dní).
Podmínky testu: Expediční činnost ve vzdálené tropické oblasti. Destinace ? tropický ostrov Nová Guinea (Papua – provincie Indonésie, dříve Irian Jaya ? druhý největší ostrov světa, severně od Austrálie), cca 3 – 4°jižně od rovníku. Klimatické podmínky v testovací destinaci – Denní teploty 30 – 35°C, noční teploty 25 – 28°C. Polovina testu probíhala při plavbě po moři, tedy při teplotách o cca 5 – 7°C vyšších. Při vystavení batohu slunečnímu záření teplota uvnitř, kde byly výrobky uskladněny, dosahovala až 50°C! Po celou dobu testu byly obaly výrobků vystaveny působení 100% vlhkosti vzduchu v tropickém deštném pralese a přímořských oblastech. Po celou dobu testu nebyly výrobky nikdy uskladněny v chladu! Při přepravě letadlem na ně navíc působily změny tlaku, tedy se dá říci, že byly uskladněny v nadmořské výšce od 0 m.n.m. až po 4000 m.n.m. S výrobky nebylo zacházeno se zvýšenou opatrností. Výrobkům nebyla věnována zvýšená pozornost a bylo s nimi zacházeno jako s materiálem, nikoli jako s potravinou (tím je myšleno, že o výrobky nebylo pečováno dle hygienických norem platných pro potraviny v České republice ani dle návodu na uskladnění v chladnu doporučeného výrobcem).
Výsledek praktického testu: I přes extrémní klimatické podmínky praktického testu nevykazovaly testované výrobky žádné kvalitativní ani chuťové změny po celou dobu testu, ani v jeho závěru (toto subjektivní hodnocení nebylo ověřeno laboratorně). Dle mých praktických zkušeností s těmito výrobky, mohu prohlásit, že vlivem dlouhodobého (50 dní) působení vysokých teplot (dlouhodobě 30°C a krátkodobě až 50°C) se nemění kvalita a tedy ani použitelnost výrobků, respektive poživatelnost ani jejich chuť. Obě paštiky jsou opatřeny speciálním lehkým obalem.
Praktický test provedl: Petr Jahoda, prezident Českého klubu cestovatelů.
Závěr: Český klub cestovatelů doporučuje tyto výrobky firmy Hammé a.s.: „Lečo s klobásou“; paštika „Krůtí maso s vejci“; paštika „Májka“. Výrobky jsou vhodné zejména pro autoturistiku, autobusové zájezdy s cestovními kancelářemi, rodinnou dovolenou v rekreačních zařízeních, nebo na chatách či v kempech a pro oblasti s vysokou průměrnou teplotou bez možnosti uskladnění potravin v chladu. Stímto doporučením souvisí i právo používat na výše jmenované výrobky reklamní razítko Českého klubu cestovatelů a to razítko „Doporučeno“.