DRY GIER BAG 98 l

Doba testování: 11.3. – 10.4.2007 (cca 30 dní) + 29.6. – 15.7.2007 (17 dní) Švýcarsko a Francie – voda – sjezdy kaňonů na nafukovacích kanoích. Podmínky testu: Expediční činnost ve vzdálené tropické oblasti. Destinace – tropický ostrov Nová Guinea (Papua – provincie Indonésie, dříve Irian Jaya – druhý největší ostrov světa, severně od Austrálie). Klimatické podmínky v testovací destinaci – Denní teploty 30 – 35°C, noční teploty 21 – 28°C, v horách ve výšce 4200m noční teploty pod nulou, dokonce padal i sníh. Další testování proběhlo při splutí řeky Ohře v ČR a pytel byl použit jako pytel vodácký, stejně tak jako v kaňonech francouzských řek Ardeche a Chasezac. Průběh praktického testu: „Vodotěsný“ pytel vhodný k ochraně věcí před vnější vlhkostí a vodou. Lze jej použít jak vně tak i uvnitř jakéhokoli běžného batohu a zároveň i samostatně jako vodácký pytel. Nepromokavost je 100% a pokud se dodrží správný postup uzavírání pytle, lze jej i ponořit do vody aniž by hrozilo riziko vniknutí vody do batohu. Pytel je poněkud citlivější na prodření, ale to jsou všechny „vodotěsné“ vodácké putle. Proto doporučuji jej chránit před vnějším poškozením ještě silonovým obalem, nebo běžným batohem.
Praktický test provedl: Petr Jahoda, prezident Českého klubu cestovatelů (www.JahodaPetr.cz).
Výsledek praktického testu: Tento výrobek splňuje všechny parametry, které o něm ke dni testování udával výrobce / distributor.
Doporučeno / nedoporučeno: Na základě provedeného praktického testu Český klub cestovatelů tento výrobek doporučuje.
Závěr: Český klub cestovatelů povoluje výrobci / distributorovi používat k propagaci tohoto výrobku razítko Českého klubu cestovatelů DOPORUČENO.